Cơ hội việc làm

NGÀY HỘI VIỆC LÀM HUMG LẦN THỨ 15 (NĂM 2020)

NGÀY HỘI VIỆC LÀM HUMG LẦN THỨ 15 (NĂM 2020)
Ngày 17/7/2020, tại hội trường 300 trường Đại học Mỏ - Địa chất, đã diễn ra chương trình Ngày hội việc làm sinh viên năm 2020 với hy vọng các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp sẽ tìm được vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn. Mục đích của sự kiện này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp mà còn giúp cho các sinh viên khác trong trường lên kế hoạch định hướng nghề nghiệp.
1