Sinh Viên

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  DANCE FEBA 2022
Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.
1