Tuyển Sinh

Giới thiệu ngành Kế toán

Giới thiệu ngành Kế toán
Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng

Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng
Các thông tin tuyển sinh về ngành Tài chính - Ngân hàng

Giới thiệu ngành và các chuyên ngành đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành và các chuyên ngành đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh
Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo của ngành quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

Giới thiệu ngành Quản lý công nghiệp năm 2022
Giới thiệu ngành và các chuyên ngành đào tạo ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2022 các ngành nghề đào tạo của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Thông tin tuyển sinh năm 2022 các ngành nghề đào tạo của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Năm 2022, Khoa Kinh tế - QTKD tuyển sinh 4 ngành đào tạo, gồm: Quản trị kinh doanh, Kế Toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý công nghiệp với các thông tin cụ thể như sau:
1