Văn phòng: 12.07, tầng 12 nhà C

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0985376684

            Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD, là một chi đoàn trực thuộc Liên chiên đoàn Khoa Kinh tế - QTKD và chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế - QTKD, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - QTKD và Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - QTKD.

            Là một chi đoàn cơ sở, Chi đoàn Khoa Kinh tế - QTKD là nơi sinh hoạt chính trị của cán bộ giảng dạy Khoa Kinh tế - QTKD trong độ tuổi hoạt động đoàn. Ngoài ra, Chi đoàn còn hỗ trợ Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động văn thể của Khoa.

            Hiện tại, Chi đoàn có 30 đoàn viên, hoạt động ở 4 bộ môn: QTDN Mỏ; QTDN Địa chất – Dầu khí; Kế toán; Kinh tế cơ sở và Văn phòng Khoa. Hàng năm, đoàn viên trong Chi đoàn đều tham gia tích cực vào hoạt động của Khoa. Cụ thể, khối lượng giảng dạy của đoàn viên chi đoàn luôn chiếm trên 50% tổng số giờ của Khoa. Hàng năm đoàn viên chi đoàn đều có công bố hàng chục bài trong các Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và của Trường; hàng chục công bố khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Đoàn viên trong chi đoàn cũng không ngừng học tập ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ. Cụ thể, hiện nay (năm 2017), Chi đoàn có 3 tiến sĩ, 11 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

            Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Chi đoàn là 1 năm. Hiện tại, Ban chấp hành chi đoàn gồm ba đồng chí:

            - ThS. Phạm Minh Hải – Bí thư Chi đoàn

            - ThS. Lê Đình Chiều – Phó bí thư chi đoàn

            - TS. Vũ Diệp Anh - Ủy viên BCH Chi đoàn

            Với số lượng đoàn viên chiếm trên 50% tổng số cán bộ, viên chức của Khoa, Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD hiện đang là một lực lượng mạnh, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Khoa Kinh tế - QTKD.

CHI ĐOÀN CÁN BỘ
Lê Đình Chiều
GV. ThS.Lê Đình Chiều
Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Vũ Thị Hiền
GV. ThS.Vũ Thị Hiền
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Phạm Ngọc Tuấn
GV. ThS.Phạm Ngọc Tuấn
Uỷ viên BCH

 

Bài viết mới

Danh sách các công trình nghiên cứu năm 2021

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2021, Khoa KT-QTKD

» Chi tiết

Chương trình đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, định hướng ứng dụng

» Chi tiết

Các ngành đào tạo bậc đại học, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh năm 2022

Giới thiệu các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học năm 2022

» Chi tiết

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tê-Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD & ĐT – TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” trực thuộc Ban giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

» Chi tiết