CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

- Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế

- Tên tiếng Anh:        ECONOMIC MANAGEMENT

- Mã số:                   9.310110

- Khoa chủ quản:       Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức:   08 TC

Thời gian đào tạo:      3 năm (đối với NCS đã có bằng thạc sĩ)

4 năm (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Nhóm các học phần bắt buộc:   04 TC

- Nhóm học phần tự chọn:   04 TC

- Luận án tiến sĩ:  3 năm

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

I

 

Nhóm các học phần bắt buộc

04

 

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

PGS.TS Nhâm Văn Toán

II

 

Nhóm các học phần tự chọn

04

 

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

TS Nguyễn Duy Lạc

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

TS Phan Thị Thái

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

TS Đặng Huy Thái

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

06

 

1

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

2

 

Chuyên đề 1

02

 

3

 

Chuyên đề 2

02

 

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (đối với hệ 3 năm)

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

I

Nhóm các học phần bắt buộc

04

         

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

1,5

0,5

   

1

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

1,5

0,5

   

1

II

Nhóm các học phần tự chọn

(NCS chọn 04 TC)

04

         

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

1,5

0,5

   

1

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

1,5

0,5

   

1

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

6

         

 

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

 

 

 

2

 

 

Chuyên đề 1

02

 

 

 

 

3

 

 

Chuyên đề 2

02

 

 

 

 

4

VI

 

Luận án tiến sĩ

76

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

 

 

 

 

 

5

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổng số tín chỉ đào tạo

90

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới

Lễ bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử K63

Thế hệ Rồng vàng đầu tiên của chuyên ngành Quản_Trị_Thương_Mại_Điện_Tử đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân rực rỡ tại HUMG.

» Chi tiết

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Kế toán

Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng

Các thông tin tuyển sinh về ngành Tài chính - Ngân hàng

» Chi tiết

Giới thiệu ngành và các chuyên ngành đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo của ngành quản trị kinh doanh

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh năm 2022

Các thông tin tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2022

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

Giới thiệu ngành và các chuyên ngành đào tạo ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

» Chi tiết

Danh sách các công trình nghiên cứu năm 2021

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2021, Khoa KT-QTKD

» Chi tiết