HỘI ĐỒNG KHOA
Bùi Thị Thu Thủy
GVC. TS.Bùi Thị Thu Thủy
Chủ tịch Hội đồng Khoa
Đào Anh Tuấn
GVC.TSĐào Anh Tuấn
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa
Phạm Thị Hồng Hạnh
GV. TS.Phạm Thị Hồng Hạnh
UV Hội đồng Khoa
Nguyễn Ngọc Khánh
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Khánh
UV Hội đồng Khoa
Nguyễn Duy Lạc
GVC.TSNguyễn Duy Lạc
UV Hội đồng Khoa
Nguyễn Thị Hoài Nga
PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Nga
UV Hội đồng Khoa
Nguyễn Thị Kim Ngân
GVC.TSNguyễn Thị Kim Ngân
UV Hội đồng Khoa
Đỗ Hữu Tùng
PGS.TS.NGUTĐỗ Hữu Tùng
UV Hội đồng Khoa
Đặng Huy Thái
GVC.TS.NGUTĐặng Huy Thái
UV Hội đồng Khoa
Lê Minh Thống
GV. TSLê Minh Thống
UV Hội đồng Khoa
Nguyễn Thanh Thủy
GVC.ThSNguyễn Thanh Thủy
UV Hội đồng Khoa

 

Bài viết mới

Danh sách các công trình nghiên cứu năm 2021

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2021, Khoa KT-QTKD

» Chi tiết

Chương trình đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, định hướng ứng dụng

» Chi tiết

Các ngành đào tạo bậc đại học, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh năm 2022

Giới thiệu các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học năm 2022

» Chi tiết

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tê-Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD & ĐT – TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” trực thuộc Ban giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

» Chi tiết