Năm 2000, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thành lập, từ một bộ môn ban đầu với các nhóm chuyên môn hình thành nên 3 bộ môn: Quản trị doanh nghiệp mỏ, quản trị doanh nghiệp Địa chất – Dầu khí và Kinh tế cơ sở.

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2003 theo Quyết định số 362/2003/QĐ-MĐC-TCCB của trường Đại học Mỏ - Địa chất, đáp ứng nhu cầu quản lý chuyên môn và đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và giảng dạy các môn học kế toán, tài chính cho các chuyên ngành kinh tế quản trị doanh nghiệp Mỏ, Kinh tế quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu Khí.

Trải qua gần 17 năm, với khoảng thời gian không lớn, nhưng Bộ môn Kế toán đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, chức năng nhiệm vụ cũng được mở rộng đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng:

- Giảng dạy các trình độ Đại học, Cao đẳng, Liên thông từ trung cấp và từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính công.

- Giảng dạy các môn học trình độ đại học, cao đẳng và liên thông các chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mỏ, Quản trị kinh doanh Địa chất - Dầu khí, Quản trị kinh doanh.

- Tham gia giảng dạy, đào tạo và hướng dẫn học viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Khoa Kinh tế - QTKD.

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp hiện nay là một trong số các bộ môn chuyên ngành trong Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, phụ trách đào tạo ngành kế toán gồm chuyên ngành “Kế toán doanh nghiệp”, “Kế toán tài chính công” và ngành "Tài chính - Ngân hàng". 

Hiện nay Bộ môn có 18 cán bộ giảng dạy trong biên chế, trong đó có 9 tiến sĩ (chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế công nghiệp, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán) và 9 thạc sĩ (trong đó có 5 giảng viên đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Khoa Kinh tế & QTKD của trường và các trường khác thuộc khối kinh tế trong và ngoài nước). Bộ môn được đánh giá có tốc độ tăng trưởng mạnh về chất lượng giảng viên. Đây là lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, có sức khỏe và có nhiệt huyết, giúp cho Bộ môn kế toán nói riêng, Khoa Kinh tế - QTKD cũng như Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung phát triển mạnh hơn. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm 1 chủ nhiệm bộ môn, 2 phó chủ nhiệm, các nhóm chuyên môn được hình thành theo nhu cầu đào tạo và phân công của Bộ môn.

           Cơ cấu tổ chức của Bộ môn:

 Chủ nhiệm bộ môn
GVC.TS. Bùi Thị Thu Thủy
 Phó chủ nhiệm bộ môn
GV.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
 Phó chủ nhiệm bộ môn
GV.TS. Phạm Thị Hồng Hạnh

 Danh sách cán bộ: (18 cán bộ nhân viên)

Cán bộ giảng dạy

SĐT

eMail

     1. GVC.TS. Nguyễn Duy Lạc

0903.289.096

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. GVC.TS. Bùi Thị Thu Thủy

0912.352.325

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     3. GVC.TS. Phí Thị Kim Thư

0985.798.338

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     4. GV.TS.Nguyễn Thị Bích Phượng 

0988.768.811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     5. GV.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh 

0912.022.844

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     6. GV.TS. Phạm Thị Hồng Hạnh

0982.403.198

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     7. GVC.TS. Lưu Thị Thu Hà

0944.262.896

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     8. GV.TS. Nguyễn Tiến Hưng   

0936.372.666

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     9. GV.TS. Phạm Thu Hương 

0902.201.168

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   10. GV.ThS. Phạm Minh Hải 

0985.376.684

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   11. GV.ThS. Dương Thị Nhàn

0981.181.813

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   12. GV.ThS. Nguyễn Thị Minh Thu

0989.262.045

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   13. GV.ThS. Hoàng Thị Thủy

0399.772.055

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   14. GV.ThS. Lê Thị Thu Hồng

0979.012.815

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. GV.ThS. Nguyễn T. Huyền Trang

0983.988.941 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   16. GV. ThS. Vũ Ngọc Thịnh

  0989.383.630

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   17. GV. ThS. Nguyễn Thục Anh

0936.068.160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   18. GV. ThS. Phan Minh Quang

0989.780.868

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành tích đào tạo: 

Từ khi thành lập đến nay, số sinh viên đã theo học là 3.450 sinh viên, đã tốt nghiệp 2.200 sinh viên. Lớp sinh viên đào tạo đầu tiên là lớp kế toán K46, hiện nay đang theo học tại trường gồm các lớp kế toán khóa 60, 61, 62 và 63. Các cử nhân tốt nghiệp ra trường phần đông đều tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc trong thực tế tại các cơ quan kiểm toán, cơ quan hải quan, thuế, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đã có đánh giá tốt về sản phẩm đào tạo của Bộ môn.

Nghiên cứu khoa học: 

Mặc dù có khối lượng giảng dạy hàng năm rất lớn, tuy nhiên toàn thể các giảng viên trong Bộ môn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trong những năm qua, giảng viên trong Bộ môn làm chủ trì và bảo vệ thành công 3 đề tài cấp Bộ, chủ trì và tham gia 06 đề tài phục vụ sản xuất. Hàng năm Bộ môn đều có giảng viên thực hiện và nghiệm thu thành công đề tài NCKH cấp cơ sở, hàng chục bài báo, tham luận được đăng trên các Tạp chí khoa học uy tín trong, ngoài ngành và các Hội thảo trong nước và Quốc tế. Mỗi năm, các giảng viên còn tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học với số lượng từ 7-9 đề tài, chiếm 50% số lượng của toàn Khoa. Bên cạnh đó, Bộ môn liên tục tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn, chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp.

Khen thưởng: 

Bộ môn đã nhận được 1 Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo số 5069 ngày 16 tháng 11 năm 2013; liên tục nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến. Mỗi năm qua, cán bộ giảng viên bộ môn đạt 100% danh hiệu thi đua lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, 2 cá nhân là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Nike Air Max