Địa chỉ: Phòng 12.07, Nhà C 12 tầng

 Điện thoại: 0243.752.0358

 Lãnh đạo đơn vị:

 

 Chủ nhiệm bộ môn
GVC. TS. Bùi Thị Thu Thủy
 Phó chủ nhiệm bộ môn
GV. TS. Phí Thị Kim Thư
 Phó chủ nhiệm bộ môn
GV. ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Danh sách cán bộ: (18 cán bộ nhân viên)

Cán bộ giảng dạy

SĐT

eMail

     1. GVC. TS. Nguyễn Duy Lạc

0903289096

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. GVC. TS. Bùi Thị Thu Thủy

0912352325

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     3. GV. TS. Phí Thị Kim Thư

0985798338

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     4.GV.TS.Nguyễn T. Bích Phượng 

0988768811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     5. GV.TS. Nguyễn T. Kim Oanh 

0912022844

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     6. GV.ThS. Phạm T. Hồng Hạnh

0982403198

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     7. GV. TS. Lưu Thị Thu Hà

0944262896

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     8. GV. TS. Nguyễn Tiến Hưng   

0936372666

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     9. GV. TS. Phạm Thu Hương 

0902201168

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   10. GV. ThS. Phạm Minh Hải 

0985376684

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   11. GV. ThS. Dương Thị Nhàn

01689490327

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   12. GV.ThS.Nguyễn T. Minh Thu

0989262045

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   13. GV. ThS. Hoàng Thị Thủy

01699772055

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   14. GV. ThS. Lê Thu Hồng

0979012815

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. GV.ThS. Nguyễn T. Huyền Trang

0983988941 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   16. GV. ThS. Vũ Ngọc Thịnh

  0989383630

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   17. GV. ThS. Nguyễn Thục Anh

0936068160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   18. GV. ThS. Phan Minh Quang

0989780868

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành tích đào tạo: 
           Đã đào tạo 1000 kỹ sư (chính quy: 300, tại chức: 700); tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Mỏ - Địa chất.
Chuyên ngành đào tạo: 
          Đào tạo Đại học ngành Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Tài chính công; Đào tạoTiến sỹ, Thạc sỹ Kinh tế Mỏ - Địa chất cùng với Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 
Nghiên cứu khoa học:
          + Đã thực hiện 2 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp trường và nhiều đề tài NCKH phục vụ sản xuất.
          + Hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán - tài chính trong các doanh nghiệp công nghiệp mỏ, địa chất, dầu khí và các loại hình doanh nghiệp khác, các vấn đề kinh tế - tài chính vĩ mô, các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính,…. 
Khen thưởng: 
          Từ năm 2003 đến nay, Bộ môn đã nhận được 2 Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo các năm 2007, 2008; 2 bằng khen của Bộ cho cá nhân. Nhiều năm bộ môn đạt thành tích thi đua trong ngắn hạn. hàng năm đa số cán bộ giảng dạy đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến.