Địa chỉ: Phòng 12.06 Nhà C 12 tầng

Điện thoại: 02437550805

Lãnh đạo đơn vị:

 
Chủ nhiệm bộ môn
GVC.TS. Vũ Diệp Anh
Phó chủ nhiệm bộ môn
GVC.ThS. Phí Mạnh Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cán bộ giảng viên: 10 cán bộ giảng dạy 

Cán bộ giảng dạy

Số điện thoại

Email liên hệ

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

1. GVC. TS. Nguyễn Văn Bưởi 

0912.080.972

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. GVC. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

0904.143.112

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. GVC. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

0978.415.963

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. GV. ThS.Trần Anh Dũng

0902.131.020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. GVC. ThS. Phí Mạnh Cuờng

0904.367.636

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. GVC. TS. Vũ Diệp Anh

0913.058.376

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. GV. ThS. Phạm Thu Trang

0912.312.925

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. GV. ThS. Nguyễn Thanh Thảo

0989.494.612

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. GV. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

0983.786.915

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. GV. ThS. Vũ Thị Hiền

0986.161.634

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG

1. GVC.NGND.PGS.TS. Nhâm Văn Toán

0903.262.117

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quá trình hình thành và phát triển bộ môn

Bộ môn Kinh tế cơ sở được thành lập năm 2000 khi sự lớn mạnh của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Trước đây là bộ môn Kinh tế- QTKD) đòi hỏi có sự chuyên môn hóa, mở rộng các chuyên ngành đào tạo và thành lập các bộ môn phụ trách các chuyên ngành. Bộ môn Kinh tế Cơ sở được thành lập với nhiệm vụ phụ trách các môn học khoa học kinh tế cơ bản phục vụ cho các chuyên ngành: Kinh tế - QTND Mỏ, Kinh tế- QTDN Dầu khí-địa chất, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp thuộc khoa Kinh tế- QTKD.

 - Chức năng nhiệm vụ: Bộ môn hiện nay là đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế- Quản trị DN mỏ, Kinh tế- QTDN Dầu khí-địa chất, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp thuộc khoa Kinh tế- QTKD. Đào tạo trên đại học chuyên ngành Kinh tế công nghiệp. Thực hiện nghiên cứu khoa học theo hướng  quản trị kinh doanh hướng tới các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp Mỏ, Dầu khí

 - Cơ cấu tổ chức: Bộ môn gồm 1 chủ nhiệm bộ môn, 1 phó chủ nhiệm bộ môn, các nhóm chuyên môn được hình thành theo nhu cầu đào tạo và phân công của Bộ môn.

 Image

 

- Hệ thống tổ chức các đoàn thể của Bộ môn ngoài tổ công đoàn Bộ môn còn chung với Khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh gồm Chi bộ Khoa, Công đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ giảng dạy Khoa.

 - Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn đã tham gia đào tạo chương trình đào tạo đạo học, sau đại học cùng với các Bộ môn khác và Khoa Kinh tế - QTKD với các khóa học liên tục hàng năm. Bộ môn cũng tham gia hướng dẫn sinh viên viết đồ án tốt nghiệp với số lượng sinh viên trong vài năm gần đây lên tới 100-150 sinh viên/năm.

 - Số lượng học viên cao học và NCS do cán bộ giảng dạy của Bộ môn hướng dẫn viết luận văn/luận án cũng khá lớn góp phần phát triển hoạt động đào tạo của Khoa và của Trường.

 - Ngoài ra, hàng năm các cán bộ giảng dạy của Bộ môn cũng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên với kết quả tốt, hàng năm đều có đề tài đạt giải cấp trường.

            - Bên cạnh đó, Bộ môn đã chủ trì và thực hiện thành công 4 đề tài NCKH cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp trường, hàng năm có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài ngành, trong các tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ Địa Chất…. Bộ môn đã được tặng thưởng 2 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2 cán bộ của bộ môn đã được tặng bằng khen của Bộ, Thủ Tướng. Một cán bộ của Bộ môn được nhận danh hiệu cao quí: Nhà Giáo Nhân dân. Hàng năm Bộ môn thường có 100% cán bộ giảng viên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, trong đó một tỷ lệ lớn đạt tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp.

 

 

Nike Converse Shoes