Địa chỉ: Phòng 5.02, Nhà C12

Điện thoại: (04) 37550809

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng
 Chuyên viên
KS. Trần Thị Khánh Vân

Năm 2000, bộ môn Kinh tế - Quản trị kinh doanh (trực thuộc Ban Giám hiệu) là một trong những bộ môn đầu tiên được trang bị 01 máy tính với màn hình đơn sắc, chạy trên hệ điều hành MS – DOS để phục vụ cho công tác giảng dạy môn Tin học ứng dụng trong kinh tế và phục vụ việc nghiên cứu khoa học cho các thầy cô thuộc Bộ môn.

Năm 2004, Đề án phòng Thực nghiệm nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất chuyên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh được triển khai với 07 máy vi tính màn hình tinh thể lỏng, chạy hệ điều hành Windows.  Mặc dù, cơ sở vật chất tương đối nghèo nàn, không có phòng làm việc riêng nhưng đề án được triển khai và phát huy được  tác dụng tốt trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy của các giảng viên thuộc Bộ môn Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thành lập, phòng thực nghiệm với 7 máy tính được chuyển về tầng 5 nhà C. Mặc dù điều kiện vật chất, thiết bị còn thiếu thốn, nhưng các giảng viên trong Khoa đã rất cố gắng để phát huy hết hiệu suất làm việc của phòng (chia lớp thành nhiều ca thực hành cho môn học mình đảm nhận). Nhưng qua 12 năm sử dụng, 7 máy tính quá lỗi thời và xuống cấp.

Năm 2012, Khoa được Nhà trường trang bị thêm 15 máy tính mới với cấu hình đủ phục vụ cho các chuyên ngành  đào tạo của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Đi cùng theo đó là bàn làm việc, ghế và tủ hồ sơ. Các máy tính được nối mạng nội bộ (LAN) để có thể chia sẻ, dùng chung phần mềm và chuyển giao dữ liệu trong toàn bộ hệ thống nhằm tiết kiệm tài nguyên của mỗi máy, tăng tốc độ xử lý tại mỗi máy trạm. (Phụ lục 1 – kèm theo)

Ngoài ra, các cán bộ của phòng đã tận dụng liên hệ các máy cũ của các dự án đã thanh lý (2 máy IBM, 01 máy tính cũ) để có được thêm một lượng máy tính nhất định cho các giờ thực hành, đảm bảo 1-2 sv/máy tính.

Các phần mềm hiện có:

Các máy tính của phòng đều được nối mạng. Để tiết kiệm tài nguyên, các phần mềm lớn phục vụ cho thực hành: Phần mềm Eview, SPSS, Kế toán máy (SAP INOVA)… Các phần mềm diệt vi rút (Sử dụng kinh phí ban đầu của Khoa để mua, đã hết hạn sử dụng) chỉ được cài máy tính chủ, việc trao đổi dữ liệu ra bên ngoài được thực hiện qua máy chủ (chống lây nhiễm virus).

Các máy trạm được cài các phần mềm hệ thống (hệ điều hành Windows) và các phần mềm ứng dụng được thiết kế cho đa mục đích (Office) tạo điều kiện thuận lợi cho các giờ thực hành của sinh viên theo mỗi môn học.

Tuy nhiên, các phần mềm trên đều là những phần mềm “bẻ khóa”, không có phí bản quyền nên thường gây ra lỗi, hoặc khi dạy, giảng viên chạy bản demo nên liên tục phải thay đổi.

Nhân lực của phòng:

Phòng hiện có 2 cán bộ, đều là cán bộ kiêm nhiệm:

+ Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (giảng viên bộ môn Kinh tế cơ sở, kiêm nhiệm phó trưởng bộ môn)

+ Cán bộ phòng: KS. Trần Thị Khánh Vân (Cán bộ văn phòng thuộc bộ môn Quản trị kinh doanh Mỏ, kiêm nhiệm cán bộ phòng Thực nghiệm)

+  Các cộng tác viên là các thầy cô sử dụng phòng Thực nghiệm để hướng dẫn thực hành các môn học mình đảm nhận như môn: Tin học ứng dụng trong kinh tế, Kinh tế lượng, Phân tích hoạt động kinh doanh, Lập và phân tích dự án đầu tư, Kế toán máy,…

Định hướng phát triển Phòng Thực nghiệm – QTKD:

Trong tương lai, Phòng Thực nghiệm với sự hỗ trợ của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh sẽ  tìm mọi cơ hội nhằm khai thác và phát huy hết tiềm năng của cơ sở vật chất hiện có.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các phần mềm mới ra đời hỗ trợ đắc lực cho xử lý thông tin trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong quản lý kinh tế. Phòng Thực nghiệm cần phát triển hoạt động của mình cùng với sự phát triển của công nghệ. Ngoài phục vụ cho những môn học hiện thời, trong tương lai, phòng sẽ trang bị các phần mềm hiện đại phục vụ cho giảng dạy ở hầu hết các môn chuyên ngành của Khoa: Quản trị tài chính; Thị trường chứng khoán, Lập  dự toán các dự án đầu tư, Kinh tế lượng,…

Phòng sẽ không chỉ phục vụ cho giảng dạy hệ đại học và nghiên cứu khoa học của các giảng viên, trong thời gian gần nhất, phòng hướng tới phục vụ cho đào tạo hệ sau đại học: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý và tra cứu tài liệu (các giáo trình điện tử của Khoa, các luận án, luận văn chuyên ngành quản lý kinh tế).

Một số hình ảnh tại phòng thực nghiệm

Image
ImageImageImageImage
Image

Image