Địa chỉ: Phòng 12.04, Nhà C

 Điện thoại: 024.38383603

 Lãnh đạo đơn vị:

 Chủ nhiệm bộ môn
GVC.TS. Phan Thị Thái
Phó chủ nhiệm bộ môn
GV.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
 Phó chủ nhiệm bộ môn
GV.ThS. Nguyễn Thanh Thủy

 

Danh sách cán bộ: Tổng số: 10

Cán bộ giảng dạy
Số điện thoại
Email liên hệ
1. GVC. TS. Phan Thị Thái
0989.095.194
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. GVC. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
0982.177.408
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. NGƯT. PGS. TS. Đỗ Hữu Tùng
0913.098.788
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. PGS. TS. Nguyễn Đức Thành
0904.142.990
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. GV. ThS. Nguyễn Thanh Thủy
0912.493.879
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. GV. ThS. Trần Văn Hiệp
0983.452.009
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. GV. ThS. Lê Minh Thống
0983.672.005
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. GV. ThS. Nguyễn Lan Hoàng Thảo
0947.795.628
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. GV. ThS. Nguyễn Thu Hà
0945.516.786
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. GV. ThS. Phạm Ngọc Tuấn
0919.090.689
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CÁN BỘ HỢP ĐỒNG
1. GVC.KS. Lại Kim Bảng
 
 

 

Thành tích đào tạo:

 Đã đào tạo trên 700 kỹ sư Kinh tế Địa chất - Nguyên liệu khoáng, Kinh tế quản trị doanh nghiệp Dầu khí; 20 Thạc sỹ; đang hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh

Chuyên ngành đào tạo:

 + Bậc đại học: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Kinh tế Địa chất và Nguyên liệu khoáng; Kỹ sư Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 + Bậc sau đại học: Cùng với Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế Mỏ - Địa chất

Nghiên cứu khoa học:

 + Tham gia 02 đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước.

 + Chủ trì 08 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Trường và hàng chục hợp đồng nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, tham gia nhiều Hội nghị khoa học ngành địa chất và dầu khí.

Khen thưởng:

 Từ năm 2000 đến nay Bộ môn được tặng 1 Bằng khen của Bộ, 5 Bằng khen của Bộ và các cấp tương đương cho cá nhân; hàng năm đa số cán bộ giảng dạy là cán bộ giảng dạy giỏi, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.