Ngày 28/05/2016 Trường Đại học Mỏ Địa Chất, Khoa Tại chức, Khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh cùng với Trường Cao Đẳng Nghề Than và Khoáng Sản Việt Nam, Phân hiệu Hữu Nghị, tiến hành tổ chức Lễ Bảo Vệ Tốt Nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 57, hệ vừa học vừa làm học tại Uông Bí.