ĐỊA CHỈ: Phòng 12.05, Nhà C 12 tầng, Khu A trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

ĐIỆN THOẠI: (0243).755.08.09

 

GIỚI THIỆU: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ được thành lập năm 1963 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Kinh tế Mỏ, thuộc Khoa Kỹ sư kinh tế Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1966, khi Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập, Bộ môn Kinh tế Mỏ trở thành một Bộ môn trực thuộc Khoa Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất (giai đoạn 1966 – 1995). Năm 1985 một bộ phận của Bộ môn (nhóm Kinh tế Địa chất) được chuyển sang Khoa Địa chất để thành lập Bộ môn Kinh tế Địa chất, năm 1995 được sáp nhập lại thành Bộ môn Kinh tế - Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Năm 2000 Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh được thành lập, Bộ môn được đổi tên là Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ, trực thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh. 

 

Xem tiếp...

 

TIN TỨC NỘI BỘ: Xem chi tiết