Địa chỉ: Phòng 12.05, Nhà C 12 tầng

Điện thoại: (0243) 7550809

Lãnh đạo đơn vị:

 Chủ nhiệm bộ môn
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh
Phó chủ nhiệm bộ môn
TS. Đào Anh Tuấn
Phó chủ nhiệm bộ môn
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Nga 

 

Cán bộ, công chức: Tổng số: 17 (trong đó có 3 cán bộ hợp đồng)

Cán bộ giảng dạy

Số điện thoại

Email liên hệ

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

1. GVC.TS. Đặng Huy Thái

0913310877

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. GV.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh

0912826731

nguyenngockhanh@humg.edu.vn

3. GV.PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Nga

0904143711

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. GV.TS. Đào Anh Tuấn

0912972929

daoanhtuan@humg.edu.vn

5. GV.TS. Đồng Thị Bích

0946540373

dongthibich@humg.edu.vn

6. GV.ThS. Lê Thị Thu Hường

0942005665

lethithuhuong@humg.edu.vn

7. GV.ThS. Nguyễn Đức Thắng

0945932198

nguyenducthang@humg.edu.vn

8. GV.ThS. Phan Thị Thùy Linh

0974927681

phanthithuylinh@humg.edu.vn

9. GV.ThS. Nguyễn Thị Hường

01688431866

nguyenthihuong@humg.edu.vn

10. GV.ThS. Lê Đình Chiều

01683036606

ledinhchieu@humg.edu.vn

11. GV.ThS. Phạm Kiên Trung

0973700428

phamkientrung@humg.edu.vn

12. GV.ThS. Nguyễn Văn Thưởng

0936067899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. GV.ThS. Lê Văn Chiến 

0984033076

levanchien@humg.edu.vn

14. CBPV. Trần Thị Khánh Vân

0904287630

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG

1. PGS.TS. Ngô Thế Bính

0913518761

ngothebinh@humg.edu.vn

2. GVC. TS. Vương Huy Hùng

0988034436

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. GVC. KS. Phạm Đình Tân

0915410216

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Quá trình hình thành và phát triển của Bộ môn

               Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ được thành lập năm 1963 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Kinh tế Mỏ, thuộc Khoa Kỹ sư kinh tế Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1966, khi Trường Đại học Mỏ- Địa chất được thành lập, Bộ môn Kinh tế Mỏ trở thành một Bộ môn trực thuộc Khoa Mỏ Trường Đại học Mỏ- Địa chất (giai đoạn 1966 – 1995). Năm 1985 một bộ phận của Bộ môn (nhóm Kinh tế Địa chất) được chuyển sang Khoa Địa chất để thành lập Bộ môn Kinh tế Địa chất, năm 1995 được sáp nhập lại thành Bộ môn Kinh tế - Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Năm 2000 Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh được thành lập, Bộ môn được đổi tên là Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ, trực thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.
              Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ hiện nay là một trong số các bộ môn chuyên ngành trong Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, phụ trách đào tạo chuyên ngành “Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp mỏ” (Theo Chương trình đào tạo từ năm học 2007 là ngành “Quản trị kinh doanh mỏ”).
 

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn hiện nay là đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế - Quản trị DN mỏ, cùng với Khoa Kinh tế - QTKD đào tạo các chuyên ngành Kinh tế- QTKD khác, và đào tạo trên đại học chuyên ngành Kinh tế công nghiệp. Thực hiện nghiên cứu khoa học chuyên sâu theo hướng kinh tế và quản trị kinh doanh hướng tới các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - QTKD ngành công nghiệp mỏ.

            Hiện nay (năm 2018) Bộ môn có 14 cán bộ nhân viên trong biên chế, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ, 2 NCS, 6 thạc sĩ, 1 kỹ sư là cán bộ phục vụ giảng dạy. Ngoài số cán bộ trong biên chế, Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 3 cán bộ hợp đồng vốn là CBGD của Bộ môn đã về hưu.

            Hệ thống tổ chức các đoàn thể của Bộ môn ngoài tổ công đoàn Bộ môn còn chung với Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh gồm Chi bộ Khoa, Công đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ giảng dạy Khoa.

            Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm 1 chủ nhiệm bộ môn, 2 phó chủ nhiệm, 1 cán bộ phục vụ giảng dạy, các nhóm chuyên môn được hình thành theo nhu cầu đào tạo và phân công của Bộ môn.

            Bộ môn đã xây dựng được hệ thống gồm nhiều giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, hướng dẫn thực tập, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế - Quản trị Doanh nghiệp Mỏ, cùng với Khoa Kinh tế - QTKD vận hành Phòng thực nghiệm Quản trị kinh doanh.

Tính đến năm 2018 Bộ môn đã đào tạo 48 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế mỏ (Sau này là Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp mỏ và Quản trị kinh doanh mỏ) với số lượng sinh viên tốt nghiệp khoảng trên 4000 người. Bộ môn tham gia cùng với Khoa Kinh tế - QTKD đã đào tạo nhiều khóa cao học, nghiên cứu sinh với hàng trăm thạc sĩ tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành của Bộ môn đào tạo luôn có chất lượng đáp ứng được những nhu cầu của sản xuất phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, đặc biệt là với ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản của nước ta.

            Về nghiên cứu khoa học, Bộ môn đã chủ trì thành công 5 đề tài NCKH cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp trường, thực hiện nhiều hợp đồng NCKH phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp mỏ. Hàng năm đều tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH và đạt các giải cấp trường đến giải Khuyến khích VIFOTECH. Bộ môn cũng đã phối hợp với các cơ quan khác trong và ngoài nước về đào tạo và NCKH.

            Bộ môn đã được tặng thưởng 8 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 8 cán bộ của bộ môn đã được tặng bằng khen của Bộ hoặc UBNN tỉnh, thành phố với tổng số lượt người được khen tặng là 14. Hàng năm Bộ môn thường có 100% cán bộ giảng viên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, trong đó một tỷ lệ lớn đạt tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp.

            Trải qua trên 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ luôn xứng đáng là một đơn vị có truyền thống của Nhà trường, tạo dựng được uy tín với xã hội và với sản xuất.