Chiều ngày 05/11/2018 Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở do TS Đào Anh Tuấn làm chủ tịch hội đồng với đề tài “ Xây dựng tháp nhu cầu trong công việc của người lao động tại một số doanh nghiệp khai thác than Hầm lò khu vực Cẩm Phả - T17 -11.

 

Nhóm đề tài bao gồm các Thầy Cô:

          ThS Lê Thị Thu Hường

          ThS Phan Thùy Linh

          ThS Nguyễn Văn Thưởng

 

ĐC Phạm Đức Nghiệp – Đại diện phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế công bố cho phép đề tài được bảo vệ:

TS Đào Anh Tuấn công bố trình tự, thủ tục Bảo vệ: 

TS Nguyễn Thị Hoài Nga đọc bản nhận xét Đề tài:

ThS Lê Thị Thu Hường thay mặt nhóm trình bày báo cáo tóm tắt đề tài: 

Kết quả đạt được của Đề tài đã xây dựng được tháp nhu cầu trong công việc với đại diện một số doanh nghiệp lớn như Khe Chàm; Quang Hanh; Mông Dương và một số doanh nghiệp khai thác than Hầm Lò khu vực Cẩm phả theo một quy trình các bước chặt chẽ, có cơ sở khoa học, đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đề tài được đánh giá kết quả tốt với điểm số 85/100 điểm.