1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành QTKD 2018

2. Chuẩn đầu ra ngành QTKD 2018

3. Chương trình đào tạo ngành QTKD 2018

4. Chương trình dạy học ngành QTKD 2018

Nike

          Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán năm 2018 được hoàn thiện trên cơ sở kế thừa chương trình đào tạo đại học cử nhân Kế toán năm 2016, nhằm thực hiện Nghị quyết của Đảng về thay đổi toàn diện, căn bản giáo dục Đại học và triển khai thực hiện chiến lược của trường Đại học Mỏ - Địa chất đến năm 2025, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực có chất lượng cao. Tất cả các học phần của chương trình đào tạo đại học cử nhân Kế toán đều được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên ngành  của khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và các khoa khác có liên quan của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bằng ngôn ngữ tiếng Việt, trừ các môn Ngoại ngữ.

          Sinh viên học tập ngành Kế toán tại khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, Kế toán tài chính và vận dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào công tác Kế toán tài chính của các doanh nghiệp trong hệ thống kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp và có ưu thế khi làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực Mỏ, Dầu khí, Địa chất; được giới thiệu các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo tại thư viện của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

          Dưới đây là bản mô tả chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành kế toán năm 2018:

1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành kế toán 2018

2. Chuẩn đầu ra ngành kế toán 2018

3. Chương trình đào tạo ngành kế toán 2018

4. Chương trình dạy học ngành kế toán 2018

Air Jordan IV 4 Running Shoes

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp (Mã số: 5234030101)

2. Chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán tài chính công (Mã số: 5234030102)

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh (Mã số: 5234010101)

4. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh dầu khí (Mã số: 5234010102)

5. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ (Mã số: 5234010103)

Kèm theo 5 tài liệu chương trình đào tạo 5 chuyên ngành trên

Men Shoes - Football
Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (DC_KTKD (5234010101).pdf)DC_KTKD (5234010101).pdf1297 kB57
Download this file (DC_KTKDD (5234010102).pdf)DC_KTKDD (5234010102).pdf1347 kB44
Download this file (DC_KTKDM (5234010103).pdf)DC_KTKDM (5234010103).pdf1534 kB42
Download this file (DC_KTKT (5234030101).pdf)DC_KTKT (5234030101).pdf1412 kB46
Download this file (DC_KTTC (5234030102).pdf)DC_KTTC (5234030102).pdf1437 kB44

 

Zapatos New Balance Hombre