1. Chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp (Mã số: 5234030101)

2. Chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán tài chính công (Mã số: 5234030102)

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh (Mã số: 5234010101)

4. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh dầu khí (Mã số: 5234010102)

5. Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ (Mã số: 5234010103)

Kèm theo 5 tài liệu chương trình đào tạo 5 chuyên ngành trên

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (DC_KTKD (5234010101).pdf)DC_KTKD (5234010101).pdf1297 kB47
Download this file (DC_KTKDD (5234010102).pdf)DC_KTKDD (5234010102).pdf1347 kB34
Download this file (DC_KTKDM (5234010103).pdf)DC_KTKDM (5234010103).pdf1534 kB32
Download this file (DC_KTKT (5234030101).pdf)DC_KTKT (5234030101).pdf1412 kB36
Download this file (DC_KTTC (5234030102).pdf)DC_KTTC (5234030102).pdf1437 kB35