KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CAO HỌC VÀ NCS

 

TT

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng

0913098788

Đại học Mỏ-Địa chất

2

TS. Đặng Huy Thái

0913310877

Đại học Mỏ-Địa chất

3

TS. Nguyễn Duy Lạc

0903289096

Đại học Mỏ-Địa chất

4

PGS.TS. Nhâm Văn Toán

0903262117

Đại học Mỏ-Địa chất

5

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

0904142990

Đại học Mỏ-Địa chất

6

TS. Phan Thị Thái

0989095194

Đại học Mỏ-Địa chất

7

TS. Bùi Thị Thu Thủy

0912352325

Đại học Mỏ-Địa chất

8

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

0904143112

Đại học Mỏ-Địa chất

9

TS. Vương Huy Hùng

0988034436

Đại học Mỏ-Địa chất

10

PGS.TS. Ngô Thế Bính

0913518761

Đại học Mỏ-Địa chất

11

TS. Nguyễn Văn Bưởi

0912080972

Đại học Mỏ-Địa chất

12

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

0982177408

Đại học Mỏ-Địa chất

13

TS. Nguyễn Ngọc Khánh

0912826731

Đại học Mỏ-Địa chất

14

TS. Nguyễn Thị Hoài Nga

0904143711

Đại học Mỏ-Địa chất

15

TS. Vũ Diệp Anh

0913058376

Đại học Mỏ-Địa chất

16

TS Đào Anh Tuấn

0912972929

Đại học Mỏ-Địa chất

17

PGS. TS Từ Sỹ Sùa

0903631762

Đại học GT-VT

18

PGS. TSKH Nguyễn Hữu Hà

0913036694

Đại học GT-VT

19

TS. Trần Đức Thung

01658373788

Đại học GT-VT

20

PGS. TS Nguyễn Đăng Quang

0919898686

Đại học GT-VT

21

PGS. TS Nguyễn Hồng Thái

0903234048

Đại học GT-VT

22

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

0913231195

Đại học GTVT

23

GS TSKH Bùi Xuân Phong

0913559209

Đại học GTVT

24

PGS. TS Vũ Trọng Tích

0988823968

Đại học GTVT

25

TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0913544562

Đại học GTVT

26

TS Nguyễn Quỳnh Sang

0912572339

Đại học GTVT

27

PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

0979686239

Đại học GTVT

28

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

0912449329

Đại học GTVT

29

TS. Lý Huy Tuấn

0913092764

Viện chiến lược và PT GTVT

30

TS Lê Thu Sao

0904240456

Đại học công nghệ GTVT

31

TS.Lê Như Linh

0903447787

Tập đoàn DK

32

TS. Phạm ThịThanh Tuyền

0913230025

Viện Dầu Khí

33

TS Nguyễn Xuân Thắng

0903801221

Tập đoàn DK

34

TS Đoàn Linh

0913271985

Tập đoàn DK

35

PGS. TS Nguyễn Bá Uân

0913373006

Đại học Thuỷ lợi

36

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân

0913011027

Đại học Thủy lợi (KTXD)

37

TS. Nguyễn Trọng Hoan

0913052558

Đại học Thủy lợi

38

PGS.TS Đặng Tùng Hoa

0902039696

Đại học Thủy Lợi

39

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan

0913523010

Đại học Thương mại

40

TS. Nguyễn Hoàng Việt

0904394488

Đại học Thương mại

41

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

0913358382

Đại học Thương mại

42

PGS.TS Hoàng Văn Thành

0913063835

Đại học Thương mại

43

PGS.TS Nguyễn Văn Minh (E)

0912064692

ĐH Thương mại  (Khoa TM điện tử)

44

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

0913379762

ĐH thương mại (Khoa KD TM)

45

PGS.TS Nguyễn T. Nguyên Hồng

0912205522

Đại học Thương mại

46

TS Nguyễn Thông Thái

0982969851

Đại học Thương mại

47

TS Lục Thu Hường

0936903964

Đại học Thương mại

48

TS Phạm Thị Thu Thủy

0912528010

Đại học Thương mại

49

GS.TS Nguyễn Bách Khoa

0913233662

Đại học Thương mại

50

PGS.TS. Đoàn Vân Anh

0912017987

Đại học Thương mại, ngành Kế toán

51

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

0912177064

Đại học Thương Mại

52

PGS.TS Đinh Đăng Quang

0913574497

Đại học Xây dựng

53

TS Trần Văn Mùi

0903207438

Đại học Xây dựng

54

TS Nguyễn Liên Hương

0912171323

Đại học Xây dựng

55

TS Đặng Văn Dựa

0982123193

Đại học Xây dựng

56

TS Nguyễn Văn Bảo

0912097989

Đại học Xây dựng

57

PGS. TS. Trần Văn Tấn

0915377296

Đại học Xây dựng, khoa Ktế và QLXD

58

TS Nguyễn Minh Đức

0922227107

Đại học Xây dựng

59

TS. Nguyễn Thế Quân

0914897926

Đại học Xây dựng

 

TS Nguyễn Văn Trung

0963398888

Đại học Xây dựng

60

PGS.TS Lê Xuân Đình

0904114294

TBT Báo “Kinh tế&Dự báo

61

GS.TS Phan Huy Đường

0912303959

ĐH kinh tế-ĐHQG

62

TS Trần Kim Hào

0903284464

ĐH kinh tế - ĐHQG

63

TS Nguyễn Anh Tuấn

0912322461

ĐH Kinh tế - ĐH QG

64

PGS.TS Phạm Văn Dũng

0912464494

ĐH Kinh tế - ĐH QG

65

TS Nguyễn Tiến Chỉnh

0982390165

TKV

66

PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam

0913224773

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam

67

TS. Nguyễn Văn Hải

0913286368

TKV

68

TS. Nguyễn Chí Quang

0983149552

TKV

69

GS. TS  Nguyễn Thành Độ

0985868999

Đại học Kinh tế Quốc dân

70

GS. TS Nguyễn Kế Tuấn

0903290512

Đại học Kinh tế quốc dân

71

PGS TS Lê Thu Hoa

0913043585

Đại học Kinh tế quốc dân

72

TS. Nguyễn Hợp Toàn

0913024263

Đại học Kinh tế quốc dân

73

PGS.TS Trần Thị Thu

0912642697

Đại học Kinh tế Quốc dân

74

PGS.TS Trần Đăng Khâm

0989195955

Đại học Kinh tế Quốc dân

75

TS Phan Hữu Nghị

0912101209

Đại học Kinh tế quốc dân

76

PGS.TS Phan Thị Thu Hà

0904040278

Đại học Kinh tế quốc dân

77

TS Lê Hương Lan

0937156568

Đại học Kinh tế quốc dân

78

PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà

0903969489

Đại học Kinh tế quốc dân

79

TS Phạm Xuõn Hũa

0904350676

Đại học Kinh tế quốc dân

80

PGS.TS Lê Thị Anh Vân

 

Đại học Kinh tế quốc dân

81

TS Trịnh Tiến Dũng

0936107887

UNDP

82

TS.Trần Tiến Cường

0913591144

Ban đổi mới DN - CP

83

PGS. TS Lê Hùng Sơn

0918067963

Kho Bạc Nhà nước

84

TS. Lê Quang Bính

0913573956

Ban Kiểm toán Nhà nước

85

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

0913230503

HV chính trị HC QG  KV 1

86

TS Nguyễn Như Chinh

0913006873

Bộ Công Thương

88

TS. Vũ Tuấn Đương

0913201624

LICOGI 13

89

TS. Lê Ái Thụ

0913570859

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

90

TS. Trần Văn Minh

0913263754

Sở Khoa học CN Tỉnh QN

91

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

0915353305

Trường CĐ nghề Mỏ Hồng Cẩm

93

TS. Nguyễn Đại Thắng

0912009425

ĐH Bách Khoa

94

PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

0913550564

ĐH Bách Khoa

95

PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

0913037853

ĐH Bách Khoa

96

TS. Nguyễn Văn Nghiến

0903293538

ĐH Bách Khoa

98

TS. Phạm Thị Thu Hà

0913232905

ĐH Bách Khoa

99

TS. Nguyễn Ngọc Điện

0912182785

ĐH Bách Khoa

100

TS. Trần Thị Bích Ngọc

0903238401

ĐH Bách Khoa

101

TS. Phạm Thị Thanh Hồng

0983413593

ĐH Bách Khoa

102

TS Nguyễn Thị Mai Anh

0989096180

Đại học Bách khoa HN

103

TS Đào Thanh Bỡnh

0942248839

Đại học Bách khoa HN

104

TS Dương Mạnh Cường

0912010566

Đại học Bách khoa HN

105

TS Phạm Thị Thanh Hồng

0983413593

Đại học Bách khoa HN

106

TS Phan Diệu Hương

0915187132

Đại học Bách khoa HN

107

TS Trần Việt Hà

0904265777

Đại học Bách khoa HN

108

TS Phạm Cảnh Huy

0985818888

Đại học Bách khoa HN

109

TS. Trần Hồng Mai

0913202437

Viện kinh tế XD Bộ XD

110

TS. Lê Văn Long

0913502001

Viện kinh tế XD Bộ XD

111

TS. Nguyễn Phạm Quang Tú

0913303484

Viện kinh tế XD Bộ XD

112

TS. Cao Văn Bản

0914283399

Viện kinh tế XD Bộ XD

113

TS. Nguyễn Anh Dũng

0903265198

Tạp chí XD, Bộ XD

114

TS. Nguyễn Đức Chung

0912307884

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

115

TS Đặng Thị Huyền Anh

0989994399

Học viện ngân hàng

116

TS Trương Quốc Cường

0903263455

Học viện ngân hàng

117

TS Trần Văn Lâm

0913266467

Bí thư Huyện ủy huyện Hải Hà

118

PGS.TS Lê Hữu Ảnh

0906050702

Học viện nông nghiệp Việt Nam

119

PGS.TS Nguyễn Hữu Huệ

0912628119

Học viện Hậu Cần

120

TS Vũ Văn Tùng

0903286375

Học viện Hậu Cần

121

PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh

0977242268

Đại học Kinh tế - QTKD Thái Nguyên

122

TS Trần Nhuận Kiên

0976626611

Đại học Kinh tế - QTKD Thái Nguyên

123

TS Đỗ Đỡnh Long

0986937731

Đại học Kinh tế - QTKD Thái Nguyên

124

TS Đặng Hoàng Linh

0948493399

Học viện Ngoại giao

125

TS Nguyễn Huy Hoàng

0935389168

Viện Kinh tế Đông Nam Á – Viện phó

126

TS Lê Phương Hũa

 

Viện Kinh tế Đông Nam Á