ĐỊA ĐIỂM, TRỤ SỞ CHÍNH: P12.08 tầng 12 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.3838.7566


QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN:

            Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2000, khoa được thành lập trên cơ sở bộ môn “Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp” thành lập năm 1994 trực thuộc Ban Giám Hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tiền thân của bộ môn Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp là 02 bộ môn: Kinh tế mỏ (thành lập năm 1963) và Kinh tế địa chất (thành lập năm 1985). Đến nay, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày càng lớn mạnh không ngừng và đã đào tạo ra nhiều thế hệ kỹ sư, cử nhân phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế tài nguyên khoáng sản.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA HIỆN NAY:

            - Khai thác dữ liệu điều tra cơ bản nhằm đánh giá kinh tế mỏ, địa chất các mỏ khoáng sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế đất nước.

            - Nghiên cứu các phương pháp, các mô hình quản lý kinh tế khoa học áp dụng trong quản trị kinh doanh thuộc các lĩnh vực mỏ, địa chất, dầu khí.

            - Nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế, các giải pháp khoa học nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả kinh tế các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp công nghiệp nói chung và các doanh nghiệp mỏ, địa chất, dầu khí nói riêng.

GIỚI THIỆU:

1. KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA