DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CÁC CẤP ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT

Tên nhiệm vụ/ Mã số

Loại hình

Chủ trì

Cơ quan quản lý

Thời gian bắt đầu - kết thúc

Tình trạng

1

Nghiên cứu đánh giá kinh tế tài nguyên và giá trị kinh tế một số mỏ đa kim khu vực Đông Bắc Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Đề tài cấp Bộ

TS. Nguyễn Quốc Định

TS. Phan Thị Thái

(tham gia)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

08/2016 - 08/2018

Đã hoàn thành

2

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên - VINACOMIN. Mã số T13-09

Đề tài cấp cơ sở

ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2013 - 12/2013

Đã hoàn thành

3

Nghiên cứu phương pháp xác định mức tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước khi xin cấp quyền khai thác khoáng sản của nhà đầu tư - Áp dụng vào mỏ đá gabro xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế. Mã số T13-10

Đề tài cấp cơ sở

TS. Phan Thị Thái

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2013 - 12/2013

Đã hoàn thành

4

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp marketing cho sản phẩn phân bón NPK của Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) từ năm 2014 đến 2016. Mã số T13-11

Đề tài cấp cơ sở

Trần Văn Hiệp

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2013 - 12/2013

Đã hoàn thành

5

Nghiên cứu phát triển dịch vụ tài chính tại công ty TNHH một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin. Mã số T13-16

Đề tài cấp cơ sở

Phí Thị Kim Thư

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2013 - 12/2013

Đã hoàn thành

6

Nghiên cứu hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhân lực của Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin. Mã số T14-11

Đề tài cấp cơ sở

Lê Đình Chiều

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2014 - 12/2014

Đã hoàn thành

7

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khi lựa chọn thiết bị khai thác, áp dụng cho thiết bị xúc của mỏ lộ thiên thuộc Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc.  Mã số T14-12

Đề tài cấp cơ sở

Lê Thị Thu Hường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2014 - 12/2014

Đã hoàn thành

8

Nghiên cứu hoàn thiện giao khoán chi phí trung tu trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV). Mã số T15-25

Đề tài cấp cơ sở

Bùi Thị Thu Thủy

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2015 - 12/2015

Đã hoàn thành

9

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mã vật tư và biểu mẫu khoán chi phí vật tư trên bảng tính M.Exc cho Công ty Xây dựng mỏ hầm lò  - TKV. Mã số T15-26

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2015 - 12/2015

Đã hoàn thành

10

Vận dụng mô hình lực hấp dẫn trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Mã số T15-27

Đề tài cấp cơ sở

Vũ Diệp Anh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2015 - 12/2015

Đã hoàn thành

11

Nghiên cứu giải pháp kinh tế khuyến khích tận thu than góp phần giảm tổn thất than trong quá trình khai thác. Mã số T15-28

Đề tài cấp cơ sở

Đồng Thị Bích

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2015 - 12/2015

Đã hoàn thành

12

Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động làm việc trên các giàn khoan biển thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Mã số T16-15

Đề tài cấp cơ sở

Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2016 - 12/2016

Đã hoàn thành

13

Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Mã số T16-32.

Nhiệm vụ KHCN

Nguyễn Ngọc Khánh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1/2016 - 12/2016

Đã hoàn thành

14

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đối với thuốc nổ TNT dùng trong công nghiệp, mã số 15.16/HĐ-KHCN/NSCL ngày 20/01/2016

Hợp đồng NCKH - Bộ công thương

Nguyễn Duy Lạc

Bộ Công Thương

2016

Đã hoàn thành

15

Xây dựng tháp nhu cầu trong công việc của người lao động tại một số  doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Cẩm Phả. Mã số T17-11

Đề tài cấp cơ sở

Lê Thị Thu Hường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9/2016 - 9/2017

Đã hoàn thành

16

Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí của các doanh nghiệp khai thác than trong giai đoạn chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò – Áp dụng cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo. Mã số T17-48.

Đề tài cấp cơ sở

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11/2017 - 11/2018

Đã hoàn thành

17

Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến cam kết với tổ chức của công nhân sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Quảng Ninh

Đề tài cấp cơ sở

ThS. Nguyễn Đức Thắng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6/2018 - 6/2019

Đang thực hiện

18

Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền và mô hình xác định ngân quỹ tối ưu cho các doanh nghiệp khai thác Việt Nam

Đề tài cấp cơ sở

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6/2018 - 6/2019

Đang thực hiện

19

Đánh giá vai trò của khí tự nhiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở khu vực Châu Á đến 2050

Đề tài cấp cơ sở

TS. Lê Minh Thống

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6/2018 - 6/2019

Đang thực hiện

20

Nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển than của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030

Đề tài cấp cơ sở

TS. Lưu Thị Thu Hà

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6/2018 - 6/2019

Đang thực hiện

21

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế hoạch của các doanh nghiệp khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)

Đề tài cấp cơ sở

ThS. Lê Đình Chiều

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11/2018 - 11/2019

Đang thực hiện

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Đề tài cấp cơ sở

ThS. Dương Thị Nhàn

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11/2018 - 11/2019

Đang thực hiện

23

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hợp lý tại lò chợ cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh

Đề tài cấp Bộ

TS. Bùi Thị Thu Thủy

Bộ Công Thương

1/1/2019 - 31/12/2020

Đang thực hiện