Thực hiện thông báo số 1150/TB.MĐC-KHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016. Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - QTKD thông báo tới các lớp và sinh viên trong toàn Khoa về thời gian và kế hoạch thực hiện, cụ thể xem file đính kèm.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (ThongbaoNCKHSV2015.doc)ThongbaoNCKHSV2015.doc0 kB0