Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ- Địa chất đã ra thông báo số 1258/TB.MĐC-KHCN ngày 12/10/2015 về việc đôn đốc thực hiện việc đăng ký đề tài NCKH SV năm học 2015-2016. Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo đến các Bộ môn triển khai thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo này. Chi tiết xem file đính kèm.

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (NCKHSV.pdf)NCKHSV.pdf0 kB0