8h30 ngày 08/11/2013, Khoa Kinh tế - QTKD đã tổ chức “HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN - EMMA 2013”

  Đến dự với buổi có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế đến từ các quốc gia: Cộng hòa Liên bang Đức, Vương Quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Liên ba`ng Nga, Cộng hòa Iran, và sự có mặt của các đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tập đoàn kinh tế như Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, cùng nhiều đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài trường đã về dự Hội thảo.

 Đối với nhiều quốc gia, khai thác khoáng sản là một ngành có thể mang lại nhiều lợi íchvà đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là với các quốc gia   đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bền vững không chỉ của mỗi quốc gia mà còn trên toàn cầu vì tính đặc thù của nó. Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản như thế nào nhằm đưa ra các giải pháp kinh tế góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, đảm bảo cho sự phát triển hiệu quả và bền vững, là vấn đề tuy không mới nhưng luôn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

  Hội thảo lần thứ nhất về “Quản lí kinh tế trong hoạt động khoáng sản - EMMA 2013” được tổ chức với kỳ vọng sẽ giúp chúng ta nhìn nhận một lần nữa những gì đã đạt được và những gì đang là thách thức đối với ngành công nghiệp mỏ trên thế giới và trong điều kiện của Việt Nam, thảo luận những giải pháp cho việc hoàn thiện quản lý kinh tế hướng tới các mục tiêu phát triển nói chung và của ngành công nghiệp mỏ cũng như công nghiệp mỏ Việt Nam nói riêng. Nhiệm vụ của của hội thảo là góp phần chỉ ra những vấn đề cần giải quyết, những giải pháp có ích cho sự phát triển của ngành công nghiệp mỏ trong nền kinh tế quốc dân, vì sự phồn thịnh của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, dựa trên đóng góp của các nhà khoa học từ  trong và ngoài nước.

           Hội thảo Quốc tế về “Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản - EMMA 2013” lần thứ nhất tập trung vào các vấn đề sau:

 1. Tổ chức bộ máy quản lý;

 2. Quản trị tài chính;

 3. Quản trị nhân lực;

 4. Chiến lược kinh doanh;

 5. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

 6. Quản lý rủi ro;

 7. Và những vấn đề liên quan khác       

             Đến Hội thảo này, quý vị có cơ hội chia sẻ, trao đổi những điều mình quan tâm, đồng thời còn tạo lập và củng cố, phát triển những mối liên hệ với các đối tác khoa học của mình.  Mặt khác, sự hiện diện của quý vị cũng như niềm đam mê khoa học trong mỗi người sẽ giúp cho Hội thảo thành công tốt đẹp, giúp cho Trường đại học Mỏ - Địa chất ngày càng phát triển bền vững. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:  

 

Image

 

  Image

  

Image

 

   Image

  Image

Image