Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên toàn trường nói chung và sinh viên ngành kế toán nói riêng, Bộ môn Kế toán chia sẻ tới các em sinh viên tài liệu giáo trình về kế toán tham khảo:

1. Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Bùi Thị Thu Thủy (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2014