DANH MỤC MÃ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN QTDN MỎ

 
               

STT

Tên môn

Tài liệu học tập

Mã tài liệu

Tên tác giả

Năm XB

NXB

 
 

1

Định mức kinh tế kĩ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ (Technical Economic Norm in Mining Enterprises)

Bài giảng Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - ĐM 01

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

 

ĐH Mỏ - Địa chất

 

Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn đầu tư và xây dựng

KTM - ĐM 05

Bộ xây dựng

2001

Xây dựng

 

Bài giảng Định mức lao động

KTM - ĐM 02

Ngô Thế Bính

1998

ĐH Mỏ - Địa chất

 

Giáo trình Lập định mức xây dựng

KTM - ĐM 03

Nguyễn Bá Vỵ và Bùi Văn Yêm

2007

Xây dựng

 

 

KTM - ĐM 01

 

 

 

 

2

Đồ án môn học Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - PT 01

TS. Đặng Huy Thái,  TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Ths. Lê Thị Thu Hường, Ths. Lê Đình Chiều

 

 

 

 

Giáo trình phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh

KTM - PT 02

Nguyễn Ngọc Quang

2011

Giáo dục Việt Nam

 

 

Khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam

KTM - PT 03

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

2017

Đại học Quốc gia

 

 

Phâm tích kinh doanh Lý thuyết và thực hành

KTM - PT 05

Nguyễn Năng Phúc

2007

Tài chính

 

 

Phân tích báo cáo tài chính

KTM - PT 04

Nguyễn Năng Phúc

2008

Đh kinh tế quốc dân

 

3

Đồ án quản trị sản xuất trong doanh nghiệp mỏ

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp mỏ

KTM - QTSX 01

Bộ môn QTDN Mỏ

 

 

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 03

Nguyễn Văn Nghiến

2008

Giáo dục

 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 05

Trương Đoàn Thể

2007

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 02

Đặng Minh Trang

2005

Thống kê

 

Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 04

Đặng Minh Trang

2005

 

 

4

Đồ án tốt nghiệp - Graduating Practice

Tài liệu hướng dẫn thực tập và viết đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

KTM - HDTN 01

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

5

Khởi nghiệp kinh doanh

Bài giảng Khởi nghiệp kinh doanh từ thương mại điện tử

 

Thị Thu Hường

 

 

 

Giáo trình Khởi sự kinh doanh

 

Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga

2014

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Kinh điển về khởi nghiệp – 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

 

Bill Aulet

2017

 

 

6

Kinh tế công nghiệp mỏ (Mining Industry Economics)

Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ

KTM - KTCN 01

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp

KTM - KTCN 02

Gs.Ts. Nguyễn Đình Phan, Gs.Ts. Nguyễn Kế Tuấn

 

Đh kinh tế quốc dân

 

Bài giảng Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp

KTM - KTCN 03

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

7

Marketing căn bản (Basic Marketing

Bài giảng Marketing căn bản do giáo viên cung cấp

KTM - MAR 01

 

 

 

 

Giáo trình Marketing căn bản

KTM - MAR 02

Trần Minh Đạo

2013

Đh kinh tế quốc dân

 

Giáo trình Marketing căn bản

KTM - MAR 04

Đinh Tiến Minh

2012

Lao động

 

Marketing căn bản

KTM MAR 03

Philip Kotler

 

Lao động- Xã hội

 

Marketing (dùng cho cao học)

KTM - MAR 05

Ngô Thế Bính

1998

Bộ môn QTDN Mỏ

 

8

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ.

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - PT 01

Đặng Huy Thái

 

Đh Mỏ Địa chất

 

9

Quản lý dự án công nghiệp  (Investment project management)

Bài giảng  Quản lý dự án công nghiệp

 

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản lý dự án

 

Từ Quang Phương

 

Đh kinh tế quốc dân

 

Giáo trình Lập dự án đầu tư

KTM - QTDA 02

Nguyễn Bạch Nguyệt

2005

Thống kê

 

Hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí xây dựng công trình

KTM - QTDA 03

NXB xây dựng

2001

Xây dựng

 

Giáo trình quản trị dự án đầu tư

KTM - QTDA 04

Phan Thị Thái

2016

Đại học Mỏ- Địa chất

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013

KTM - QTDA 01

 

 

xây dựng

 

10

Quản trị chất lượng (Quality Management)

Bài giảng Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 01

Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hường

2016

 

 

Khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam

KTM - QTCLg 02

Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Đinh Phượng Vương

2004

Thống kê

 

Quản lý chất lượng trong các tổ chức

KTM - QTCLg 03

Nguyễn Đình Phan

2002

Giáo dục

 

Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 04

Nguyễn Kim Định

2010

Tài chính

 

Quản trị chất lượng trong các tổ chức (bài tập)

KTM - QTCLg 06

Bộ môn quản trị chất lượng và quản trị công nghệ

2010

Thống kê

 

Bài tập Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 05

Đỗ Thị Đông

2013

Đại học Kinh tế quốc dân

 

11

Quản trị chiến lược (Strategic Management)

Giáo trình Quản trị chiến lược  (2TC)

KTM - QTCLc 01

Bộ môn QTDN mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản trị chiến lược

KTM - QTCLc 04

Ngô Kim Thanh và nnk

2012

Đh kinh tế quốc dân

 

Bài giảng hoạch định chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa doanh nghiệp công nghiệp

KTM - QTCLc 03

Phạm Đình Tân - Đặng Huy Thái

2000

Đại học Mỏ- Địa chất

 

12

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ

Bài giảng Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ

KTM - QTCLc 02

Nguyễn Đức Thắng

2016

 

 

Quản trị chiến lược trong các DN thuộc ngành mỏ - Địa chất - dầu khí

KTM - QTCLc 05

Nguyễn Đức Thành

2001

Bộ môn QTDN Dầu

 

Giáo trình quản trị chiến lược

KTM - QTCLc 06

Lê Văn Tâm

2000

Thống kê

 

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp

KTM - QTCLc 07

Phan Thị Ngọc Thuận

2006

Khoa học và kỹ thuật

 

Strategic management and competitive advantage (Concepts and cases)

KTM - QTCLc 08

Barney Hesterly

 

Pearson Education

 

13

Quản trị học (Management)

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 01

Đào Anh Tuấn và nnk

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 02

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

2007

Giao thông vận tải

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 03

Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Hồng Nhung

2008

Thống kê

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 04

Hà Sỹ Hội

2007

Bưu điện

 

14

QUẢN TRỊ HỌC ( MANAGEMENT )

Bài giảng Quản trị học

KTM - QTH 01

Đào Anh Tuấn

2016

 

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 02

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

2007

Giao thông vận tải

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 03

Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Hồng Nhung

2008

Thống kê

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 04

Hà Sỹ Hội

2007

Bưu điện

 

15

Quản trị Logistics kinh doanh (Logistics management business)

Bài giảng do giảng viên cung cấp

KTM - LOGS 01

Nguyễn Thị Hường

 

 

 

Quản trị cung ứng

KTM - LOGS 02

Đoàn Thị Hồng Vân

2011

Tổng hợp TP HCM

 

Quản trị Logistics kinh doanh

KTM - LOGS 03

An Thị Thanh Nhàn

2011

Thống kê

 

Logistics những vấn đề cơ bản

KTM - LOGS 04

Đoàn Thị Hồng Vân

2010

Lao động - Xã hội

 

16

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Bài giảng Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - QTNL 01

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình quản trị nhân lực

KTM - QTNL 02

Nguyễn Văn Điềm và nnk

2007

Kinh tế quốc dân

 

Quản trị nhân sự

KTM - QTNL 03

Nguyễn Hữu Thân

2008

Lao động – Xã hội

 

17

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp mỏ

 

Nguyễn  Thị Hoài Nga, Đồng  Thị Bích, Nguyễn Ngọc Khánh

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

 

Đoàn Thị Hồng Vân và nnk

 

Thống kê

 

Quản lý rủi ro kinh doanh

 

Johnathan Reuvid

2014

Hồng Đức

 

18

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (PRODUCTION MANAGEMENT IN MINING ENTERPRISES)

Bài giảng Quản trị sản xuất

KTM - QTSX 01

Đào Anh Tuấn và nnk

2015

 

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 03

Nguyễn Văn Nghiến

2008

Giáo dục

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 02

Đặng Minh Trang

2005

Thống kê

 

Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 04

Đặng Minh Trang

2005

 

 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 05

Trương Đoàn Thể

2007

Đh Kinh tế quốc dân

 

19

Quản trị tri thức

Bài giảng Quản trị tri thức trong các doanh nghiệp

 

Nguyễn Thị Hoài Nga

2018

 

 

Quản trị tri thức trong doanh nghiệp

 

Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Thu Hương

2016

Thông tin và truyền thông

 

Quản trị dựa vào tri thức

 

I. Nonaka, R. Toyama, T. Hirata

2015

Thời đại

 

20

Tâm lý học quản trị kinh doanh

Bài giảng Tâm lý học quản trị kinh doanh

 

TS. Đặng Huy Thái,  TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Ths. Lê Thị Thu Hường, Ths. Phan Thị Thùy Linh

 

 

 

Giáo trình Tâm lý học quản lý

KTM - Tamly 02

Vũ Dũng

 

Đại học Sư Phạm

 

Giáo trình Tâm lí học đại cương

KTM - Tamly 03

Nguyễn Văn Uẩn

 

Đại học Sư Phạm

 

Tâm lý học quản trị kinh doanh

KTM - Tamly 04

Nguyễn Hữu Thụ

 

Đại học Quốc gia

 

 

 

Nguyễn Hữu Thụ

 

ĐH Quốc Gia HN

 

21

Thực tập nghiệp vụ kinh tế (Economics Operations Practice ).

Tài liệu hướng dẫn thực tập nghiệp vụ kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

 

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

22

Thực tập tốt nghiệp (Graduating Practice )

Tài liệu hướng dẫn thực tập và viết đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

KTM - HDTN 01

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ DANH MỤC HỌC LIỆU CỦA BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỊA CHẤT - DẦU KHÍ

STT

Tên học phần

Tài liệu học tập

 

Định mức kinh tế kỹ thuật

[1] Định mức kinh tế kỹ thuật, TS. Phan Thị Thái, Ths. Nguyễn Thanh Thủy, Trường đại học Mỏ - Địa chất

[2] Lập định mức xây dựng, TS. Nguyễn Bá Vỵ, PGS.TS Bùi Văn Yêm, NXB Xây Dựng (2009)

[3] Định mức lao động, PGS. TS. Ngô Thế Bính, Trường đại học Mỏ - Địa chất (1999).

[4]  Định mức kinh tế - kỹ thuật- cơ sở của quản trị kinh doanh,GS.TS.Đặng Đình Đào, PGS.TS. Phan Tố Uyên và nnk, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp dầu khí

 

[1] Định mức kinh tế kỹ thuật, TS. Phan Thị Thái, Ths. Nguyễn Thanh Thủy, Trường đại học Mỏ - Địa chất

[2] Lập định mức xây dựng, TS. Nguyễn Bá Vỵ, PGS.TS Bùi Văn Yêm, NXB Xây Dựng (2009)

[3] Định mức lao động, PGS. TS. Ngô Thế Bính, Trường đại học Mỏ - Địa chất (1999).

[4]  Định mức kinh tế - kỹ thuật- cơ sở của quản trị kinh doanh,GS.TS.Đặng Đình Đào, PGS.TS. Phan Tố Uyên và nnk, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

 

Kinh tế công nghiệp

[1] Giáo trình Kinh tế công nghiệp. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

[2] Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

[3] Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp. GS.TS. Nguyễn Đình Phan, GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

[4] Kinh tế dầu khí, Đỗ Hữu Tùng, NXB Giao thông Vận tải  2001

[5]. Kinh tế các ngành thương mại dịch vụ, Đặng Đình Đào, NXB Giáo dục, 1997

 

Kinh tế dầu khí 

[1]. Giáo trình chính: Kinh tế dầu khí, Đỗ Hữu Tùng, NXB Giao thông Vạn tải, 2001.

[2]. Giáo trình chính: Kinh tế công nghiệp mỏ, Ngô Thế Bính, Trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2003

[3]. Sách tham khảo: Kinh tế công nghiệp mỏ,  C. ASTAXOV, Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1982..

[4]. Sách tham khảo: Kinh tế và quản lý công nghiêp, Nguyễn Đình Phan, NXB Giáo dục, 2005

[5]. Sách tham khảo: Kinh tế các nguồn lực tài chính, Doãn Văn Kính, NXB Tài chính, 1996.

 

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

[1] Nguyễn Đức Thành – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp dầu khí; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.

[2] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp Mỏ; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001

3] Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004

[4] Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – Phân tích kinh tế doanh nghiệp; NXB Đại học KTQD, Hà Nội, 2010.

 

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong

Doanh nghiệp dầu khí

 

[1] Nguyễn Đức Thành – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp dầu khí; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001

[2] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động SXKD trong doanh nghiệp Mỏ; ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2001.

[3] Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004

[4] Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – Phân tích kinh tế doanh nghiệp; NXB Đại học KTQD, Hà Nội, 2010

 

Quản trị chiến lược

[1]  Nguyễn Thị Kim Ngân, Giáo trình Quản trị chiến lược, 2018

[2] GS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2011

[3] TS. Nguyễn Đức Thành; Giáo trình  Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hóa DN Dầu khí; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002

[4] Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, năm 2004.

[5] TS. Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung; Lê Quang Khôi. Quản trị chiến lược bài tập và nghiên cứu tình huống, nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011

 

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Dầu khí

[1]  Giáo trình chính: Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hoá doanh nghiệp dầu khí, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, nhà  xuất bản giao thông vận tải, năm2002

Tài liệu tham khảo

[2] Giáo trình Quản trị chiến lược, TS Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2018

[3] PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2011

[4] TS. Bùi Văn Danh;Nguyễn Văn Dung; Lê Quang Khôi. Quản trị chiến lược bài tập và nghiên cứu tình huống, nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011

 

Quản trị nhân lực

[1] Giáo trình Quản trị nhân lực, TS.Phan Thị Thái, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Mỏ- Địa chất (2013)

[2]  Giáo trình Quản trị nhân lực, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân, Th.S. Nguyễn Văn Điềm, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2007)

[3] Quản trị nguồn nhân lực, TS. Trần Kim Dung, NXB Thống kê (2005)

[4] Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lưc, PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2009)

 

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp dầu khí

[1] Giáo trình Quản trị nhân lực, TS.Phan Thị Thái, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Mỏ- Địa chất (2013)

[2]  Giáo trình Quản trị nhân lực, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân, Th.S. Nguyễn Văn Điềm, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2007)

[3] Quản trị nguồn nhân lực, TS. Trần Kim Dung, NXB Thống kê (2005)

[4] Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lưc, PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân (2009)

 

Quản trị sản xuất

[1] Giáo trình quản trị sản xuất, tác nghiệp – Trương đoàn thể và nhiều người khác – Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

[2] Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp – Ths.Trần Văn Hùng – Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội.

[3] Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động – TS. Nguyễn Đức Thành – Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2000.

[4] Quản trị sản xuất & Dịch vụ– GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương - NXB Thống kê, Hà Nội 2005

 

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp dầu khí

[1] Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động – Nguyễn Đức Thành, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000.

[2] Quản trị doanh nghiệp dầu khí – Nguyễn Đức Thành, ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2004.

[3] Giáo trình quản trị sản xuất, tác nghiệp – Trương Đoàn Thể và nhiều người khác – Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội, 2004.

[4]Quản trị dự án đầu  tư, TS. Phan Thị Thái,Trường đại học Mỏ - Địa chất (2008).

[5] Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp – Ths.Trần Văn Hùng – Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội.

 

Quản trị marketing

[1]. Bài giảng Quản trị Marketing.ths. Nguyễn Thanh Thủy, Th.S. Trần Văn Hiệp. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 [2]. Philip Kotler, Marketing Management (Bản dịch tiếng Việt), PGS. Vũ Trọng Hùng, NXB Thống kê, 2003

[3]. PGS.TS. Trương Đình Chiến, Quản trị marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013

[4].Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lân. Quản trị marketing, NXB Giáo dục, 2005

[5].ths. Ngô Minh Cách, TS. Đào Thị Minh Thanh, Quản trị marketing, NXB Tài chính, 2009

[6]. Dương Hữu Hạnh, Quản trị marketing trong thị trường toàn cầu, NXB Lao động-Xã hội, 2007

 

Marketing căn bản

[1] Bài giảng Marketing căn bản do nhóm giáo viên phụ trách biên soạn, cung cấp

[2]  Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2013

[3] Philip Kotler – Marketing căn bản– NXB Lao động- Xã hội – Tài liệu dịch

 

Kinh tế môi trường

[1] PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, ths Nguyễn Thị Kim Ngân (2010); Kinh tế môi trường, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[2] PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh và nnk (2003), Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội;

[3] Lê Huy Bá- Võ Đình Long (2001), Giáo trình Kinh tế môi trường học, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

[4] GS. Lê Thạc Cán, GV Nguyễn Duy Hồng; PTS Hoàng Xuân Cơ ( 1996); Giáo trình Kinh tế môi trường, Viện Đại học Mở Hà Nội, Xí nghiệp in Bắc Thái.

 

Quản trị dự án đầu tư

 

[1]Quản trị dự án đầu  tư, TS. Phan Thị Thái, Trường đại học Mỏ - Địa chất (2017)

[2] Lập và quản lý dự án đầu tư,Nguyễn Thị Bạch Nguyệt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, (2000),

[3] Lập và thẩm định  dự án đầu tư, Nguyễn Quốc Ấn và nnk, nhà xuất bản thống kê (2006),

[4] Quản trị dự án đầu tư, Bùi Xuân Phong, Học viện Bưu chính viễn thông,  (2006)

 

Quản trị thương mại

[1] Bài giảng Quản trị thương mại – PGS.TS Đỗ Hữu Tùng – Đại học Mỏ Địa chất

[2] Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mạiHoàng Minh Đương Nguyễn Thừa Lộc – Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

[3] Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương /  Vũ Hữu Tửu; Đại học Mỏ - Địa Chất,  1992.

[4] Những bài học về doanh thương quốc tế /  Donald.A.Ball,Wendell. Mc Colloch; Nguyễn Quang Thái biên dịch; NXB Thống kê, 2002.

[5] Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử :  Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông-ICT /  Trần Minh Tiến, Nguyễn Thành Phúc chủ biên; Bùi Thu Hà dịch; Đại học Mỏ - Địa Chất, 2006.

 

Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh giá kinh tế khoáng sản

 

[1]. Bài giảng: Kinh tế nguyên liệu khoáng và Đánh giá kinh tế  khoáng sản quặng, Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH Mỏ- Địa chất,  2014

[2]. Giáo trình chính: Đánh giá kinh tế khoáng sản, Đỗ Hữu Tùng, Trường ĐH Mỏ- Địa chất, NXB Giao thông Vận tải, 2004

[3]. Sách tham khảo:  Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, K RUSANOP (tiếng Nga), Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1987.

[4]. Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, K RUSANOP (tiếng Nga), Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1987.

[5]. Đánh giá địa chất công nghiệp khoáng sàng than, V.V.Kiriukov và những người khác, Nhà xuất bản Lêningrat, 1987.

 

Kinh tế phát triển

 

[1] Giáo trìnhkinh tế phát triển, Nguyễn Đức Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

[2] Giáo trình Kinh tế phát triển, Nguyễn Đình Hợi, NXB Tài chính, 2008

[3]Giáo trinh Kinh tế phát triển, Vũ Thị Ngọc Phùng, NXB Lao động – Xã hội, 2005

 

Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong hoạt động dầu khí

[1] Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của quản lý Nhà nước trong hoạt động dầu khí, TS.Phan Thị Thái, T.S. Lê Minh Thống, Th.S. Nguyễn Thanh Thủy (2015)

[2] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đấu thầu

[3] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật dầu khí

[4] Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (2005), Hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí ở Việt Nam

[5] Daniel Johnston (1994), International petroleum fiscal systems and production sharing contracts, pennwell, USA

[6] Daniel Johnston (2003), International exploration economics, risk, and contract analysis, pennwell, USA

[7] GS.TS Đỗ Quang Toàn, PGS.TS. Mai Văn Bưu. Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế, NXB Lao động-xã hội (2005).

 

Quản trị thương hiệu

 

[1] Bài giảng Quản trị thương hiệu do giáo viên cung cấp

[2] An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Hường, Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội, 2010

[3] Nguyễn Quốc Thịnh – Nhuyễn Thành Trung, Thương hiệu với nhà quản lý,  NXB Lao động- Xã hội, 2009

[4] Kevin L.Keller, Strategic Brand Management, NXB Peason

 

Văn hóa doanh nghiệp 

[1] PGS.TS. Dương Thị Liễu- Giáo trình Văn hóa kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân, nhà xuất bản Kinh tế quốc dân , năm 2011

[2] PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân - Giáo trình  Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty;nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2012

 [3] TS. Đỗ Thị Phi Hoài - Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, nhà xuất bản Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Hà, năm 2011

 [4] GS.TS Trần Văn Bính và nnk - Giáo trình Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị- hành chính, năm 2013.

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ

STT

MÔN HỌC

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NXB

NĂM

GHI CHÚ

SL tại BM

 

1

KINH TẾ LƯỢNG

Giáo trình Kinh tế lượng

Nguyễn Quang Dong

ĐH KTQD

2013

 

TV

 

 

Giáo trình Kinh tế lượng

Phạm Thị Thắng

TÀI CHÍNH

2009

KTCS02

BM

1

 

Kinh tế lượng câu hỏi, bài tập và thực hành

Phạm Thị Thắng

TÀI CHÍNH

2010

KTCS03

BM

1

 

Toán kinh tế

Nhâm Văn Toán

GTVT

2003

 

TV

 

 

2

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Giáo trình Lý thuyết thống kê

Trần Thị Kim Thu

ĐH KTQD

2016

 

TV

1

 

Giáo trình lí thuyết thống kê

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS06

BM

1

 

Giáo trình Lý thuyết thống kê và Phân tích dự báo

Phạm Thị Kim Vân và Chu Văn Tuấn

TÀI CHÍNH

2013

KTCS07

BM

1

 

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Bài tập nguyên lý thống kê

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2015

KTCS09

BM,TV

1

 

3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

English in Economics and Business

Sarah Bales, Do Thi Nu, Ha Kim Anh

THỐNG KÊ

2003

 

TV

 

 

International Business – Environment and Operation, 3rd edition

Daniels, J. D., Radebaugh, L. H. and Sullivan, D. P

Pearson.

2011

KTCS11

BM

1

 

Financal Markets and Institutions, 6th edition.

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G

Pearson.

2009

KTCS12

BM

1

 

Principles of Economics, 4th edition

Mankiw, N.G

Thomson South-Western

2007

 

TV

1

 

4

THỐNG KÊ KINH TẾ DN 3 TÍN

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

Nguyễn Công Nhự

ĐH KTQD

2017

KTCS14

BM

1

 

Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS15

BM

1

 

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Bài tập nguyên lý thống kê

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2015

KTCS09

BM,TV

1

 

Giáo trình Lý thuyết thống kê

Trần Thị Kim Thu

ĐH KTQD

2016

 

TV

 

 

5

THỐNG KÊ KINH TẾ DN 2 TÍN

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Hồ Sỹ Chi

TÀI CHÍNH

2010

KTCS16

BM

1

 

Giáo trình lí thuyết thống kê

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS06

BM

1

 

Giáo trình thống kê kinh tế

Nguyễn Trần Quế và Vũ Mạnh Hà

ĐH QG HN

2008

KTCS17

BM

1

 

6

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

Trần Bình Trọng

NXB Hà Nội

2003

 

TV

 

 

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng

TÀI CHÍNH

2008

KTCS19

BM

1

 

The general theory

John Maynard Keynes

 

 

KTCS20

BM

1

 

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1

 

7

MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Toán kinh tế

Nhâm Văn Toán

GTVT

2003

 

TV

 

 

Mô hình toán kinh tế

Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thụ,  Hoàng Đình Tuấn

THỐNG KÊ

2006

KTCS23

BM

1

 

Mô hình toán kinh tế

Bùi Duy Phú, Nguyễn Văn An

GDĐT

2013

KTCS24

BM

1

 

Giáo trình Mô hình toán kinh tế

PGS.TS. Phạm Đình Phùng, TS.Nguyễn Văn Quý

TÀI CHÍNH

2012

 

TV

 

 

8

KINH TẾ VĨ MÔ

Giáo trình Kinh Tế học Vĩ Mô

Nguyễn Văn Dần

TÀI CHÍNH

2008

KTCS26

BM

1

 

Kinh tế học

David Begg và nnk

GDĐT

1992

 

TV

 

 

Kinh tế học Vĩ mô

 David Begg và nnk

THỐNG KÊ

2012

KTCS28

BM

1

 

Bài tập Kinh tế học Vĩ mô

 David Begg và nnk

THỐNG KÊ

2012

KTCS29

BM

1

 

Principles of Economics

N. Mankiw

 

 

 

TV

 

 

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 

LAO ĐỘNG

2009

KTCS31

BM

1

 

9

TIN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 3 TÍN

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2010

KTCS32

BM

1

 

Microsoft Excel 2010 toàn tập

 

NXB TRẺ

2010

 

TV

 

 

10

TIN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 2 TÍN

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2010

KTCS32

BM

1

 

Microsoft Excel 2010 toàn tập

 

NXB TRẺ

2010

 

TV

 

 

Kế toán doanh nghiệp với Excel

 

NXB TRẺ

2010

KTCS34

BM

1

 

11

KINH TẾ VI MÔ

Kinh tế học vi mô

 

GIÁO DỤC

2011

KTCS35

TV

 

 

Kinh tế học vi mô

Nguyễn Văn Dần

TÀI CHÍNH

2011

KTCS36

BM

1

 

Bài tập Kinh tế học Vi mô

Nguyễn Đại Thắng

GIÁO DỤC

2012

KTCS37

BM

1

 

12

LUẬT KINH TẾ

Hiến pháp 2013

 

 

 

web

 

 

 

Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014

 

 

 

web

 

 

 

Luật đầu tư 2014

 

 

 

web

 

 

 

Bộ luật dân sự 2015

 

 

 

web

 

 

 

Luật Trọng tài thương mại  2010

 

 

 

web

 

 

 

Luật Phá sản 2014

 

 

 

web

 

 

 

Luật Thương mại 2005

 

 

 

KTCS 38

BM

1

 

13

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

 

 

 

web

 

 

 

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP

 

 

 

web

 

 

 

Luật Doanh nghiệp 2014

 

 

 

web

 

 

 

14

KINH DOANH QUỐC TẾ

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1

 

Bài giảng kinh tế đối ngoại

Nhâm Văn Toán

ĐH Mỏ - ĐC

2001

KTCS40

BM

1

 

Tìm hiểu những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010

Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa

NXB LAO ĐỘNG

2010

 

TV

 

 

15

KINH TẾ QUỐC TẾ

Giáo trình Kinh tế quốc tế

Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

ĐH KTQD

2010

 

TV

 

 

Tài chính quốc tế hiện đại

Nguyễn Văn Tiến

NXB THỐNG KÊ

2005

KT105

 

 

 

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI BỘ MÔN KẾ TOÁN

STT

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm

Ghi chú

1

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận tải

2014

KT01

TV,BM

Nguyên lý kế toán

Phan Đức Dũng

Lao động xã hội

2015

KT02

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

2

Đồ án Nguyên lý kế toán

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Nguyên lý kế toán

Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận tải

2014

KT01

 

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

 

3

Kế toán tài chính 1

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Tài chính

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

4

Kế toán tài chính 02

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Kinh tế TPHCM

2016

KT07

 

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Phương Đông

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

5

Đồ án Kế toán tài chính

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Tài chính

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

6

Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT11

TV,BM

Bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT12

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Bùi Văn Vần,
Vũ Văn Ninh

Tài chính

2013

KT13

BM

7

Kế toán quản trị

Giáo trình Kế toán quản trị

Nhâm Văn Toán

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT14

TV,BM

Sách Kế toán quản trị

Trịnh Quốc Hùng

Phương Đông

2011

KT15

BM

Managerial accounting -An Asian perspective

Ray H.Garrison

Mcgraw Hill

2012

KT16

BM

Bài tập Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT17

BM

Kế toán quản trị với các DNSXKD

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc

Giáo dục Việt Nam

2012

KT18

TV,BM

Sách Kế toán quản trị

Vương Đình Huệ

Tài chính

2002

 

TV

Sách Kế toán quản trị

Phạm Văn dược

Thống kê

2007

 

TV

8

Đồ án môn học Kế toán quản trị

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Sách Kế toán quản trị

Trịnh Quốc Hùng

Phương Đông

2011

KT15

BM

Managerial accounting -An Asian perspective

Ray H.Garrison

Mcgraw Hill

2012

KT16

BM

Bài tập Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT17

BM

Kế toán quản trị với các DNSXKD

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc

Giáo dục Việt Nam

2012

KT18

TV,BM

9

Kiểm toán căn bản

Bài giảng Kiểm toán căn bản

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT19

BM

Lý thuyết kiểm toán

Nguyễn Quang Quynh

Tài chính

2005

KT20

BM

Bài tập kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán

Lao động xã hội

2010

KT21

BM

Bài tập kiểm toán chọn lọc

Phan Trung Kiên

Tài chính

2012

KT22

BM

Kiểm toán nội bộ

Nguyễn Phú Giang

Tài chính

2014

KT23

BM

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Phan Trung Kiên

Tài chính

2015

KT24

BM

Bài tập kiểm toán hoạt động

Nguyễn Thị Phương Hoa

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

KT25

BM

10

Quản trị tài chính

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Hải Sản

Lao Động

2012

KT26

BM

Bài giảng quản trị tài chính

Phí Thị Kim Thư

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

2016

KT27

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Bùi Văn Vần,
Vũ Văn Ninh

Tài chính

2013

KT13

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT11

TV,BM

11

Tài chính tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết tài chính

Dương Đăng Chinh

Học viện tài chính

2009

 

TV

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

Nguyễn hữu Tài

ĐH Kinh tế quốc dân

2007

 

TV

Bài giảng Tài chính tiền tệ

Lê Thị Thu Hồng

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

2016

KT28

BM

12

Kế toán máy

Giáo trình kế toán máy -KTDN

Công ty MISA

Văn hóa-Thông tin

2017

KT29

BM

Bài giảng Kế toán máy

Nguyễn Tiến Hưng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT30

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

13

Lý thuyết tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2009

 

TV

Lý thuyết tiền tệ

Vũ Văn Hóa

Tài chính

2008

KT31

BM

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ

Nguyễn Hữu Tài

Thống kê

2002

 

TV

Sách Tiền tệ - ngân hàng và thị trường tài chính

Frederic S. Mishkin

KH Kinh tế HN

1995

 

TV

14

Thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường chứng khoán

Phí Thị Kim Thư

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT32

BM

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nguyễn Đăng Nam

Tài chính

2009

KT33

BM

Giáo trình TTCK

Nguyễn Văn Nam, n.n.k

Tài chính

2002

KT34

TV,BM

Hướng dẫn đầu tư vào TTCK

Christine Stopp, Minh Đức

NXB Trẻ

1999

 

TV

Giáo trình TTCK

Bạch Đức Hiển

Tài chính

2009

 

TV

Luật Chứng khoán 2010

Quốc hội

 

2010

 

TV

15

Kinh doanh tiền tệ

Bài giảng Kinh doanh tiền tệ

Dương Thị Nhàn

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT35

BM

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2009

 

TV

Giáo trình tài chính tiền tề

Phạm Ngọc Dũng

Tài chính

2014

KT36

BM

16

Thực tập nghiệp vụ kế toán

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

17

Thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế