DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI BỘ MÔN KẾ TOÁN

STT

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm

Ghi chú

1

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận tải

2014

KT01

TV,BM

Nguyên lý kế toán

Phan Đức Dũng

Lao động xã hội

2015

KT02

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

2

Đồ án Nguyên lý kế toán

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Nguyên lý kế toán

Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận tải

2014

KT01

 

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

 

3

Kế toán tài chính 1

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Tài chính

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

4

Kế toán tài chính 02

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Kinh tế TPHCM

2016

KT07

 

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Phương Đông

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

5

Đồ án Kế toán tài chính

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình Kế toán tài chính

Ngô Thế Chi,
Trương Thị Thủy

Tài chính

2013

KT09

BM

Bài tập và bài giải Kế toán tài chính

Đặng Ngọc Vàng

Phương Đông

2012

KT10

BM

6

Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT11

TV,BM

Bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT12

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Bùi Văn Vần,
Vũ Văn Ninh

Tài chính

2013

KT13

BM

7

Kế toán quản trị

Giáo trình Kế toán quản trị

Nhâm Văn Toán

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT14

TV,BM

Sách Kế toán quản trị

Trịnh Quốc Hùng

Phương Đông

2011

KT15

BM

Managerial accounting -An Asian perspective

Ray H.Garrison

Mcgraw Hill

2012

KT16

BM

Bài tập Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT17

BM

Kế toán quản trị với các DNSXKD

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc

Giáo dục Việt Nam

2012

KT18

TV,BM

Sách Kế toán quản trị

Vương Đình Huệ

Tài chính

2002

 

TV

Sách Kế toán quản trị

Phạm Văn dược

Thống kê

2007

 

TV

8

Đồ án môn học Kế toán quản trị

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Sách Kế toán quản trị

Trịnh Quốc Hùng

Phương Đông

2011

KT15

BM

Managerial accounting -An Asian perspective

Ray H.Garrison

Mcgraw Hill

2012

KT16

BM

Bài tập Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT17

BM

Kế toán quản trị với các DNSXKD

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc

Giáo dục Việt Nam

2012

KT18

TV,BM

9

Kiểm toán căn bản

Bài giảng Kiểm toán căn bản

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT19

BM

Lý thuyết kiểm toán

Nguyễn Quang Quynh

Tài chính

2005

KT20

BM

Bài tập kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán

Lao động xã hội

2010

KT21

BM

Bài tập kiểm toán chọn lọc

Phan Trung Kiên

Tài chính

2012

KT22

BM

Kiểm toán nội bộ

Nguyễn Phú Giang

Tài chính

2014

KT23

BM

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Phan Trung Kiên

Tài chính

2015

KT24

BM

Bài tập kiểm toán hoạt động

Nguyễn Thị Phương Hoa

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

KT25

BM

10

Quản trị tài chính

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Hải Sản

Lao Động

2012

KT26

BM

Bài giảng quản trị tài chính

Phí Thị Kim Thư

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

2016

KT27

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Bùi Văn Vần,
Vũ Văn Ninh

Tài chính

2013

KT13

BM

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

KT11

TV,BM

11

Tài chính tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết tài chính

Dương Đăng Chinh

Học viện tài chính

2009

 

TV

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

Nguyễn hữu Tài

ĐH Kinh tế quốc dân

2007

 

TV

Bài giảng Tài chính tiền tệ

Lê Thị Thu Hồng

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

2016

KT28

BM

12

Kế toán máy

Giáo trình kế toán máy -KTDN

Công ty MISA

Văn hóa-Thông tin

2017

KT29

BM

Bài giảng Kế toán máy

Nguyễn Tiến Hưng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT30

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

 

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

13

Lý thuyết tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2009

 

TV

Lý thuyết tiền tệ

Vũ Văn Hóa

Tài chính

2008

KT31

BM

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ

Nguyễn Hữu Tài

Thống kê

2002

 

TV

Sách Tiền tệ - ngân hàng và thị trường tài chính

Frederic S. Mishkin

KH Kinh tế HN

1995

 

TV

14

Thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường chứng khoán

Phí Thị Kim Thư

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT32

BM

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Nguyễn Đăng Nam

Tài chính

2009

KT33

BM

Giáo trình TTCK

Nguyễn Văn Nam, n.n.k

Tài chính

2002

KT34

TV,BM

Hướng dẫn đầu tư vào TTCK

Christine Stopp, Minh Đức

NXB Trẻ

1999

 

TV

Giáo trình TTCK

Bạch Đức Hiển

Tài chính

2009

 

TV

Luật Chứng khoán 2010

Quốc hội

 

2010

 

TV

15

Kinh doanh tiền tệ

Bài giảng Kinh doanh tiền tệ

Dương Thị Nhàn

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT35

BM

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ

Nguyễn Duy Lạc, n.n.k

ĐH Mỏ - Địa chất

2009

 

TV

Giáo trình tài chính tiền tề

Phạm Ngọc Dũng

Tài chính

2014

KT36

BM

16

Thực tập nghiệp vụ kế toán

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

17

Thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

18

Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  ngành Kế toán

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

 

2014

KT04

TV, BM

Tài liệu thực tế thu thập khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

 

 

 

 

 

Bài giảng phân tích hoạt động kinh tề của doanh nghiệp

Lê Thị Thu Hường

ĐH Mỏ - Địa chất

2018

KT37

BM

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

19

Kế toán doanh nghiệp

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT05

BM

Hệ thống tài khoản kế toán

Tổng cục thuế

Khoa học xã hội

2015

KT06

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị,n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Giáo trình kêế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Đặng Thị Loan

ĐH Kinh tế quốc dân

2009

KT38

BM

20

Thuế

Bài giảng Thuế

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2018

KT39

BM

Chính sách thuế và các văn bản thực hiện

Vũ Thị Tươi

NXB Lao động

2018

KT40

BM

Giáo trình thuế tài sản và thu khác

Nguyễn Đình Chiến, Lý Phương duyên

Tài chính

2012

KT41

BM

Sách Thuế quốc tế

Phan Hữu Nghị

ĐH Kinh tế quốc dân

2018

KT42

BM

Giáo trình thuế thu nhập

Nguyễn Thị Liên

Tài chính

2010

KT43

BM

Giáo trình thuế tiêu dùng

Vương Thị Thu Hiền

Tài chính

2014

KT44

BM

Giáo trình thuế

Nguyễn Thị Liên

Tài chính

2007

KT45

BM

21

Kế toán chi phí sản xuất

Bài giảng và bài tập môn kế toán chi phí sản xuất

Phạm Minh Hải

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT46

BM

Sách Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị, n.n.k

Kinh tế TPHCM

2015

KT08

BM

Chế độ kế toán áp dụng cho TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

 

2006

KT47

BM

22

Kế toán xây dựng cơ bản

Bải giảng và bài tập môn kế toán xây dựng cơ bản

Phạm Thị Hồng Hạnh

ĐH Mỏ - Địa chất

2018

KT48

BM

Sách Kế toán dịch vụ

Nguyễn Phú Giang

Tài chính

2008

KT49

BM

Hệ thống chuẩn mực kế toán VN và VB mới hướng dẫn thực hiện

Quốc Cường

Thống kê

2008

KT50

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

0

2015

KT03

BM

Hướng dẫn thực hiện chế độ Kế toán DN Nhỏ và vừa

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT07

BM

23

Kế toán thương mại dịch vụ

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ

Nguyễn Tiến Hưng

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT51

BM

Thông tư 200/2014

Bộ Tài chính

0

2015

KT03

BM

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại -dịch vụ

Ngô Thế Chi, n.n.k

Tài chính

2010

KT52

BM

24

Thanh toán quốc tế

Giáo trình Thanh toán quốc tế

Nguyễn Văn Tiến

Thống kê

2008

KT53

BM

Bài giảng Thanh toán quốc tế

Dương Thị Nhàn

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT54

BM

Bài tập và bài giải Thanh toán quốc tế

Nguyễn Văn Tiến

Thống kê

2012

KT55

TV, BM

Hỏi - đáp Thanh toán quốc tế

Nguyễn Văn Tiến

Học viện ngân hàng

2010

KT56

BM

25

Lý thuyết Kế toán công

Bài giảng Lý thuyết kế toán công

Nguyễn Thị Kim Oanh

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT57

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Nguyên lý kế toán

Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận tải

2014

KT01

TV, BM

26

Lý thuyết tài chính công

Bài giảng Lý thuyết tài chính công

Nguyễn Thục Anh

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT58

BM

Lý thuyết tài chính công

Sử Đình Thành, n.n.k

Thống kê

2009

 

TV

Kinh tế và tài chính công

Vũ Cương

Thống kê

2012

KT59

TV, BM

27

Tổ chức quản lý thuế

Giáo trình Quản lý thuế

Nguyễn Ngọc Hùng, n.n.k

NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2012

KT60

BM

Giáo trình Quản lý thuế

Lê Xuân Trường

Học viện tài chính

2010

 

TV

Luật số 78/2006/QH11

Quốc hội

 

2006

 

 

Luật số 21/2012/QH13

Quốc Hội

 

2012

 

 

28

Tổ chức kế toán công trên máy

Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp

Công ty CP MISA

 

2017

KT61

BM

Bài giảng Kế toán công trên máy

Nguyễn Tiến Hưng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT62

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

29

Phân tích chính sách công

Đại cương về phân tích chính sách công

Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa

Chính trị Quốc gia

2013

KT63

BM

Đại cương về chính sách công

Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa

Chính trị Quốc gia

2013

KT64

BM

Bài giảng Phân tích chính sách công

Phạm Minh Hải

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT65

BM

30

Kế toán ngân sách nhà nước và Kho bạc

Giáo trình Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc NN

Phạm Văn Liên,
Phạm Văn Đăng

Tài chính

2012

KT66

BM

Câu hỏi - Bài tập và thực hành Môn Kế toán ngân sách NN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

Ngô Thanh Hoàng, Đào thị bích Hạnh

Tài chính

2012

KT67

BM

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

31

Quản lý ngân sách NN và KB

Kinh tế và tài chính công

Vũ Cương

Thống kê

2012

KT59

TV, BM

Quản lý thu NSNN

Lê Văn Ái,
Bùi Tiến Hanh

Tài chính

2010

KT68

 

Quản lý chi NSNN

Đặng Văn Du,
Bùi Tiến Hanh

Tài chính

2010

KT69

 

Luật số 1/2002/QH11

Quốc hội

 

2002

 

 

Luật số 83/2015/QH13

Quốc hội

 

2015

 

 

32

Đồ án môn kế toán NSNN và KB

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính công

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT70

BM

Giáo trình Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc NN

Phạm Văn Liên,
Phạm Văn Đăng

Tài chính

2012

KT66

BM

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

33

Kế toán hành chính sự nghiệp

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyễn Thị Bích Phượng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT71

BM

Hệ thống câu hỏi và bài tập kế toán HCSN

Nguyễn Thị Bích Phượng

ĐH Mỏ - Địa chất

2018

KT72

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

Giáo trình Kế toán đơn vị HSN

Nguyễn Ngọc Quang

Giáo dục Việt Nam

2011

KT74

BM

Câu hỏi - Bài tập và thực hành môn Kế toán HCSN

Ngô Thanh Hoàng

Tài chính

2013

KT75

BM

Chế dộ kế toán HCSN

Bộ Tài chính

Lao động xã hội

2012

KT76

BM

34

Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

Bài giảng Quản lý tài chính hành chính SN

Dương Thị Nhàn

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT77

BM

Giáo trình quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công

Phạm Văn Khoan, Nguyễn Trọng Thản

 

2010

KT78

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

35

Đồ án Kế toán HCSN

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính công

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT70

BM

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyễn Thị Bích Phượng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT71

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

36

Thực tập nghiệp vụ kế toán công

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính công

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT70

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc NN

Phạm Văn Liên,
Phạm Văn Đăng

Tài chính

2012

KT66

BM

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

37

Thực tập tốt nghiệp (KTC)

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính công

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT70

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc NN

Phạm Văn Liên,
Phạm Văn Đăng

Tài chính

2012

KT66

BM

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

38

Luận văn tốt nghiệp (KTC)

Tài liệu hướng dẫn làm đồ án môn học, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp  và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính công

Bộ môn Kế toán
doanh nghiệp

ĐH Mỏ - Địa chất

2015

KT70

BM

Tài liệu thu thập thực tế

 

 

 

 

 

Quản lý thu NSNN

Lê Văn Ái,
Bùi Tiến Hanh

Tài chính

2010

KT68

 

Quản lý chi NSNN

Đặng Văn Du,
Bùi Tiến Hanh

Tài chính

2010

KT69

 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc NN

Phạm Văn Liên,
Phạm Văn Đăng

Tài chính

2012

KT66

BM

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

39

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp công nghiệp

Giáo trình Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Lưu Đức Tuyên,
Ngô Thị Thu Hồng

Tài chính

2011

KT79

BM

Hướng dẫn thực hành Lập sổ sách kế toán Báo cáo tài chính Báo cáo thuế GTGT

Đặng văn Sáng

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2012

KT80

BM

Hướng dẫn thực hành chế độ Kế toán TCDN

Bộ Tài chính

Tài chính

2016

KT81

BM

40

Tổ chức kế toán trong thương mại dịch vụ

Bài giảng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp TMDV

Nguyễn Thị Bích Phượng

ĐH Mỏ - Địa chất

2017

KT82

BM

Giáo trình Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Lưu Đức Tuyên,
Ngô Thị Thu Hồng

Tài chính

2011

KT79

BM

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ

Nguyễn Tiến Hưng

ĐH Mỏ - Địa chất

2016

KT51

BM

41

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Nguyễn Phú Giang, n.n.k

ĐH Kinh tế quốc dân

2014

 

TV

Kế toán ngân hàng

Nguyễn Thị Loan

Phương Đông

2012

KT83

TV,BM

Kế toán NH, Lý thuyết, Bài tập và Bài giải

Trương Thị Hồng

Tài chính

2008

KT84

BM

Kế toán NH

Vũ Thiện Thập

Học viện ngân hàng

2007

KT85

BM

42

Nghiệp vụ ngân hàng

Giáo trình nghiệp vụ NHTM

Nguyễn Thị Mùi

Tài chính

2008

KT86

BM

Quản trị ngân hàng TM

Phan Thị Thu Hà

Giao thông vận tải

2009

KT87

BM

Giáo trình NHTM

Phan Thị Thu Hà

ĐH Kinh tế quốc dân

2014

KT88

BM

Giáo trình NHTM

Tô Ngọc Hưng

Thống kê

2009

KT89

BM

43

Nghiệp vụ Hải quan

Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng

Nguyễn Thị Thương Huyền

Tài chính

2008

KT90

BM

Luật số 54/2014/QH13

Quốc hội

 

2014

 

TV

Thông tư 12/2015/TT_BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015

Bộ Tài chính

 

2015

 

 

44

Lý thuyết bảo hiểm

Giáo trình bảo hiểm

Nguyễn Văn Định

ĐH Kinh tế quốc dân

2012

KT91

TV,BM

Giáo trình Kinh tế bảo hiểm

Phạm THị Định, Phạm Văn Định

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

KT92

BM

Luật số 71/2006/QH11

Quốc hội

 

2006

 

 

Luật số 58/2014/QH13

Quốc hội

 

2014

 

TV

Giáo trình BHXH

Hoàng Mạnh Cừ, Đoàn Thị Thu Hương

Tài chính

2011

KT93

BM

45

Nghiệp vụ bảo hiểm

Giáo trình bảo hiểm

Nguyễn Văn Định

ĐH Kinh tế quốc dân

2012

KT91

TV,BM

Giáo trình Kinh tế bảo hiểm

Phạm Thị Định,
Phạm Văn Định

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

KT92

BM

Luật số 71/2006/QH11

Quốc hội

 

2006

 

 

Luật số 58/2014/QH13

Quốc hội

 

2014

 

TV

Giáo trình BHXH

Hoàng Mạnh Cừ, Đoàn Thị Thu Hương

Tài chính

2011

KT93

BM

46

Kế toán bảo hiểm

Chế dộ kế toán HCSN

Bộ Tài chính

Lao động xã hội

2012

KT76

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Giáo trình BHXH

Hoàng Mạnh Cừ, Đoàn Thị Thu Hương

Tài chính

2011

KT93

BM

47

Tổ chức công tác kế toán công

Bài giảng gốc môn học Tổ chức công tác kế toán công

Phạm Văn Liên,
Ngô Thanh Hoàng

Tài chính

2014

KT94

BM

Giáo trình kế toán HCSN

Phạm Văn Liên

Tài chính

2013

KT73

TV,BM

Giáo trình quản lý tài chính xã

Đặng Văn Du

Tài chính

2012

KT95

BM

Câu hỏi-Bài tập tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

Ngô Thanh Hoàng

Tài chính

2015

KT96

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013

Bộ Tài chính

 

2013

 

 

48

Kế toán dự trữ nhà nước

Chế dộ kế toán HCSN

Bộ Tài chính

Lao động xã hội

2012

KT76

BM

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Bộ Tài chính

 

2017

 

 

Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2014

Bộ Tài chính

 

2014

 

 

Các tài liệu khác

 

 

Giáo trình NLKT

Đoàn Xuân Tiên

 

2009

KT97

BM

 

 

Bài tập và bài giải NLKT

Phan Đức Dũng

 

2011

KT98

BM

 

 

Giáo trình Lý thuyết kế toán

Đồng Thị Vân Hồng

 

2009

KT99

BM

 

 

Sách NLKT

Trần Quý Liên

 

2008

KT100

BM

 

 

Giáo trình kế toán TCDN

Trần Phước

 

2008

KT101

BM

 

 

Sách kế toán thuế

Nguyễn Phú Giang

 

2016

KT102

BM

 

 

Sách Kế toán và thuế trong doanh nghiệp

Võ Văn Nhị, n.n.k

 

2003

KT103

BM

 

 

Giáo trình kế toán quốc tế

Nguyễn Minh Phương

 

2012

KT104

BM

 

 

Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở

Nguyễn Văn Tiến

 

2005

KT105

BM

 

 

Luật kế toán, Hệ thống CMKTVN

Ngô Thế Chi

 

2006

KT106

BM

 

 

Kế toán trưởng doanh nghiệp - Những quy định pháp luật cần biết

Bộ Tài chính

 

2010

KT107

BM

 

 

Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật Kế toán dành cho KTT doanh nghiệp năm 2017

Vũ Hoa Tươi

 

2017

KT108

BM

 

 

Giáo trình ngân hàng trung ương

Nguyễn Duệ

 

2005

KT109

BM

 

 

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Nguyễn Đăng Dờn

 

2011

KT110

BM

 

 

Những vấn đề cơ bản về kinh tế mỏ và quản trị DN mỏ trong thời kỳ hội nhập và biến đổi khí hậu

Nguyễn Cảnh Nam, Lưu Thị Thu Hà

 

2017

KT111

BM

 

 

140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản, danh mục và biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính

Vũ Thu Phương

 

2018

KT112

BM

 

 

Principles of Corporate Finance

Richard A. Brealey

 

2011

KT113

BM