DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ

STT

MÔN HỌC

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NXB

NĂM

GHI CHÚ

SL tại BM

 

1

KINH TẾ LƯỢNG

Giáo trình Kinh tế lượng

Nguyễn Quang Dong

ĐH KTQD

2013

 

TV

 

 

Giáo trình Kinh tế lượng

Phạm Thị Thắng

TÀI CHÍNH

2009

KTCS02

BM

1

 

Kinh tế lượng câu hỏi, bài tập và thực hành

Phạm Thị Thắng

TÀI CHÍNH

2010

KTCS03

BM

1

 

Toán kinh tế

Nhâm Văn Toán

GTVT

2003

 

TV

 

 

2

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Giáo trình Lý thuyết thống kê

Trần Thị Kim Thu

ĐH KTQD

2016

 

TV

1

 

Giáo trình lí thuyết thống kê

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS06

BM

1

 

Giáo trình Lý thuyết thống kê và Phân tích dự báo

Phạm Thị Kim Vân và Chu Văn Tuấn

TÀI CHÍNH

2013

KTCS07

BM

1

 

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Bài tập nguyên lý thống kê

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2015

KTCS09

BM,TV

1

 

3

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

English in Economics and Business

Sarah Bales, Do Thi Nu, Ha Kim Anh

THỐNG KÊ

2003

 

TV

 

 

International Business – Environment and Operation, 3rd edition

Daniels, J. D., Radebaugh, L. H. and Sullivan, D. P

Pearson.

2011

KTCS11

BM

1

 

Financal Markets and Institutions, 6th edition.

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G

Pearson.

2009

KTCS12

BM

1

 

Principles of Economics, 4th edition

Mankiw, N.G

Thomson South-Western

2007

 

TV

1

 

4

THỐNG KÊ KINH TẾ DN 3 TÍN

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

Nguyễn Công Nhự

ĐH KTQD

2017

KTCS14

BM

1

 

Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS15

BM

1

 

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Bài tập nguyên lý thống kê

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2015

KTCS09

BM,TV

1

 

Giáo trình Lý thuyết thống kê

Trần Thị Kim Thu

ĐH KTQD

2016

 

TV

 

 

5

THỐNG KÊ KINH TẾ DN 2 TÍN

Bài giảng Thống kê kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2011

KTCS08

BM,TV

1

 

Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Hồ Sỹ Chi

TÀI CHÍNH

2010

KTCS16

BM

1

 

Giáo trình lí thuyết thống kê

Nguyễn Huy Thịnh và nnk

TÀI CHÍNH

2001

KTCS06

BM

1

 

Giáo trình thống kê kinh tế

Nguyễn Trần Quế và Vũ Mạnh Hà

ĐH QG HN

2008

KTCS17

BM

1

 

6

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

Trần Bình Trọng

NXB Hà Nội

2003

 

TV

 

 

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng

TÀI CHÍNH

2008

KTCS19

BM

1

 

The general theory

John Maynard Keynes

 

 

KTCS20

BM

1

 

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1

 

7

MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Toán kinh tế

Nhâm Văn Toán

GTVT

2003

 

TV

 

 

Mô hình toán kinh tế

Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thụ,  Hoàng Đình Tuấn

THỐNG KÊ

2006

KTCS23

BM

1

 

Mô hình toán kinh tế

Bùi Duy Phú, Nguyễn Văn An

GDĐT

2013

KTCS24

BM

1

 

Giáo trình Mô hình toán kinh tế

PGS.TS. Phạm Đình Phùng, TS.Nguyễn Văn Quý

TÀI CHÍNH

2012

 

TV

 

 

8

KINH TẾ VĨ MÔ

Giáo trình Kinh Tế học Vĩ Mô

Nguyễn Văn Dần

TÀI CHÍNH

2008

KTCS26

BM

1

 

Kinh tế học

David Begg và nnk

GDĐT

1992

 

TV

 

 

Kinh tế học Vĩ mô

 David Begg và nnk

THỐNG KÊ

2012

KTCS28

BM

1

 

Bài tập Kinh tế học Vĩ mô

 David Begg và nnk

THỐNG KÊ

2012

KTCS29

BM

1

 

Principles of Economics

N. Mankiw

 

 

 

TV

 

 

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 

LAO ĐỘNG

2009

KTCS31

BM

1

 

9

TIN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 3 TÍN

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2010

KTCS32

BM

1

 

Microsoft Excel 2010 toàn tập

 

NXB TRẺ

2010

 

TV

 

 

10

TIN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ 2 TÍN

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH Mỏ - ĐC

2010

KTCS32

BM

1

 

Microsoft Excel 2010 toàn tập

 

NXB TRẺ

2010

 

TV

 

 

Kế toán doanh nghiệp với Excel

 

NXB TRẺ

2010

KTCS34

BM

1

 

11

KINH TẾ VI MÔ

Kinh tế học vi mô

 

GIÁO DỤC

2011

KTCS35

TV

 

 

Kinh tế học vi mô

Nguyễn Văn Dần

TÀI CHÍNH

2011

KTCS36

BM

1

 

Bài tập Kinh tế học Vi mô

Nguyễn Đại Thắng

GIÁO DỤC

2012

KTCS37

BM

1

 

12

LUẬT KINH TẾ

Hiến pháp 2013

 

 

 

web

 

 

 

Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2014

 

 

 

web

 

 

 

Luật đầu tư 2014

 

 

 

web

 

 

 

Bộ luật dân sự 2015

 

 

 

web

 

 

 

Luật Trọng tài thương mại  2010

 

 

 

web

 

 

 

Luật Phá sản 2014

 

 

 

web

 

 

 

Luật Thương mại 2005

 

 

 

KTCS 38

BM

1

 

13

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

 

 

 

web

 

 

 

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP

 

 

 

web

 

 

 

Luật Doanh nghiệp 2014

 

 

 

web

 

 

 

14

KINH DOANH QUỐC TẾ

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1

 

Bài giảng kinh tế đối ngoại

Nhâm Văn Toán

ĐH Mỏ - ĐC

2001

KTCS40

BM

1

 

Tìm hiểu những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010

Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa

NXB LAO ĐỘNG

2010

 

TV

 

 

15

KINH TẾ QUỐC TẾ

Giáo trình Kinh tế quốc tế

Đỗ Đức Bình và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

ĐH KTQD

2010

 

TV

 

 

Tài chính quốc tế hiện đại

Nguyễn Văn Tiến

NXB THỐNG KÊ

2005

KT105

 

 

 

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hường

ĐH KTQD

2016

KTCS21

BM

1