DANH MỤC MÃ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN QTDN MỎ

 
               

STT

Tên môn

Tài liệu học tập

Mã tài liệu

Tên tác giả

Năm XB

NXB

 
 

1

Định mức kinh tế kĩ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ (Technical Economic Norm in Mining Enterprises)

Bài giảng Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - ĐM 01

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

 

ĐH Mỏ - Địa chất

 

Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn đầu tư và xây dựng

KTM - ĐM 05

Bộ xây dựng

2001

Xây dựng

 

Bài giảng Định mức lao động

KTM - ĐM 02

Ngô Thế Bính

1998

ĐH Mỏ - Địa chất

 

Giáo trình Lập định mức xây dựng

KTM - ĐM 03

Nguyễn Bá Vỵ và Bùi Văn Yêm

2007

Xây dựng

 

 

KTM - ĐM 01

 

 

 

 

2

Đồ án môn học Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - PT 01

TS. Đặng Huy Thái,  TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Ths. Lê Thị Thu Hường, Ths. Lê Đình Chiều

 

 

 

 

Giáo trình phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh

KTM - PT 02

Nguyễn Ngọc Quang

2011

Giáo dục Việt Nam

 

 

Khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam

KTM - PT 03

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

2017

Đại học Quốc gia

 

 

Phâm tích kinh doanh Lý thuyết và thực hành

KTM - PT 05

Nguyễn Năng Phúc

2007

Tài chính

 

 

Phân tích báo cáo tài chính

KTM - PT 04

Nguyễn Năng Phúc

2008

Đh kinh tế quốc dân

 

3

Đồ án quản trị sản xuất trong doanh nghiệp mỏ

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp mỏ

KTM - QTSX 01

Bộ môn QTDN Mỏ

 

 

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 03

Nguyễn Văn Nghiến

2008

Giáo dục

 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 05

Trương Đoàn Thể

2007

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 02

Đặng Minh Trang

2005

Thống kê

 

Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 04

Đặng Minh Trang

2005

 

 

4

Đồ án tốt nghiệp - Graduating Practice

Tài liệu hướng dẫn thực tập và viết đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

KTM - HDTN 01

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

5

Khởi nghiệp kinh doanh

Bài giảng Khởi nghiệp kinh doanh từ thương mại điện tử

 

Thị Thu Hường

 

 

 

Giáo trình Khởi sự kinh doanh

 

Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga

2014

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Kinh điển về khởi nghiệp – 24 bước khởi sự kinh doanh thành công

 

Bill Aulet

2017

 

 

6

Kinh tế công nghiệp mỏ (Mining Industry Economics)

Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ

KTM - KTCN 01

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp

KTM - KTCN 02

Gs.Ts. Nguyễn Đình Phan, Gs.Ts. Nguyễn Kế Tuấn

 

Đh kinh tế quốc dân

 

Bài giảng Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp

KTM - KTCN 03

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

7

Marketing căn bản (Basic Marketing

Bài giảng Marketing căn bản do giáo viên cung cấp

KTM - MAR 01

 

 

 

 

Giáo trình Marketing căn bản

KTM - MAR 02

Trần Minh Đạo

2013

Đh kinh tế quốc dân

 

Giáo trình Marketing căn bản

KTM - MAR 04

Đinh Tiến Minh

2012

Lao động

 

Marketing căn bản

KTM MAR 03

Philip Kotler

 

Lao động- Xã hội

 

Marketing (dùng cho cao học)

KTM - MAR 05

Ngô Thế Bính

1998

Bộ môn QTDN Mỏ

 

8

Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ.

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - PT 01

Đặng Huy Thái

 

Đh Mỏ Địa chất

 

9

Quản lý dự án công nghiệp  (Investment project management)

Bài giảng  Quản lý dự án công nghiệp

 

 

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản lý dự án

 

Từ Quang Phương

 

Đh kinh tế quốc dân

 

Giáo trình Lập dự án đầu tư

KTM - QTDA 02

Nguyễn Bạch Nguyệt

2005

Thống kê

 

Hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí xây dựng công trình

KTM - QTDA 03

NXB xây dựng

2001

Xây dựng

 

Giáo trình quản trị dự án đầu tư

KTM - QTDA 04

Phan Thị Thái

2016

Đại học Mỏ- Địa chất

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013

KTM - QTDA 01

 

 

xây dựng

 

10

Quản trị chất lượng (Quality Management)

Bài giảng Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 01

Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hường

2016

 

 

Khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam

KTM - QTCLg 02

Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Đinh Phượng Vương

2004

Thống kê

 

Quản lý chất lượng trong các tổ chức

KTM - QTCLg 03

Nguyễn Đình Phan

2002

Giáo dục

 

Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 04

Nguyễn Kim Định

2010

Tài chính

 

Quản trị chất lượng trong các tổ chức (bài tập)

KTM - QTCLg 06

Bộ môn quản trị chất lượng và quản trị công nghệ

2010

Thống kê

 

Bài tập Quản trị chất lượng

KTM - QTCLg 05

Đỗ Thị Đông

2013

Đại học Kinh tế quốc dân

 

11

Quản trị chiến lược (Strategic Management)

Giáo trình Quản trị chiến lược  (2TC)

KTM - QTCLc 01

Bộ môn QTDN mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản trị chiến lược

KTM - QTCLc 04

Ngô Kim Thanh và nnk

2012

Đh kinh tế quốc dân

 

Bài giảng hoạch định chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa doanh nghiệp công nghiệp

KTM - QTCLc 03

Phạm Đình Tân - Đặng Huy Thái

2000

Đại học Mỏ- Địa chất

 

12

Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ

Bài giảng Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp mỏ

KTM - QTCLc 02

Nguyễn Đức Thắng

2016

 

 

Quản trị chiến lược trong các DN thuộc ngành mỏ - Địa chất - dầu khí

KTM - QTCLc 05

Nguyễn Đức Thành

2001

Bộ môn QTDN Dầu

 

Giáo trình quản trị chiến lược

KTM - QTCLc 06

Lê Văn Tâm

2000

Thống kê

 

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp

KTM - QTCLc 07

Phan Thị Ngọc Thuận

2006

Khoa học và kỹ thuật

 

Strategic management and competitive advantage (Concepts and cases)

KTM - QTCLc 08

Barney Hesterly

 

Pearson Education

 

13

Quản trị học (Management)

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 01

Đào Anh Tuấn và nnk

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 02

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

2007

Giao thông vận tải

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 03

Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Hồng Nhung

2008

Thống kê

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 04

Hà Sỹ Hội

2007

Bưu điện

 

14

QUẢN TRỊ HỌC ( MANAGEMENT )

Bài giảng Quản trị học

KTM - QTH 01

Đào Anh Tuấn

2016

 

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 02

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền

2007

Giao thông vận tải

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 03

Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Hồng Nhung

2008

Thống kê

 

Giáo trình Quản trị học

KTM - QTH 04

Hà Sỹ Hội

2007

Bưu điện

 

15

Quản trị Logistics kinh doanh (Logistics management business)

Bài giảng do giảng viên cung cấp

KTM - LOGS 01

Nguyễn Thị Hường

 

 

 

Quản trị cung ứng

KTM - LOGS 02

Đoàn Thị Hồng Vân

2011

Tổng hợp TP HCM

 

Quản trị Logistics kinh doanh

KTM - LOGS 03

An Thị Thanh Nhàn

2011

Thống kê

 

Logistics những vấn đề cơ bản

KTM - LOGS 04

Đoàn Thị Hồng Vân

2010

Lao động - Xã hội

 

16

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Bài giảng Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

KTM - QTNL 01

Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Giáo trình quản trị nhân lực

KTM - QTNL 02

Nguyễn Văn Điềm và nnk

2007

Kinh tế quốc dân

 

Quản trị nhân sự

KTM - QTNL 03

Nguyễn Hữu Thân

2008

Lao động – Xã hội

 

17

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp mỏ

 

Nguyễn  Thị Hoài Nga, Đồng  Thị Bích, Nguyễn Ngọc Khánh

 

Đh Mỏ Địa chất

 

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

 

Đoàn Thị Hồng Vân và nnk

 

Thống kê

 

Quản lý rủi ro kinh doanh

 

Johnathan Reuvid

2014

Hồng Đức

 

18

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (PRODUCTION MANAGEMENT IN MINING ENTERPRISES)

Bài giảng Quản trị sản xuất

KTM - QTSX 01

Đào Anh Tuấn và nnk

2015

 

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 03

Nguyễn Văn Nghiến

2008

Giáo dục

 

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 02

Đặng Minh Trang

2005

Thống kê

 

Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 04

Đặng Minh Trang

2005

 

 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

KTM - QTSX 05

Trương Đoàn Thể

2007

Đh Kinh tế quốc dân

 

19

Quản trị tri thức

Bài giảng Quản trị tri thức trong các doanh nghiệp

 

Nguyễn Thị Hoài Nga

2018

 

 

Quản trị tri thức trong doanh nghiệp

 

Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Thu Hương

2016

Thông tin và truyền thông

 

Quản trị dựa vào tri thức

 

I. Nonaka, R. Toyama, T. Hirata

2015

Thời đại

 

20

Tâm lý học quản trị kinh doanh

Bài giảng Tâm lý học quản trị kinh doanh

 

TS. Đặng Huy Thái,  TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Ths. Lê Thị Thu Hường, Ths. Phan Thị Thùy Linh

 

 

 

Giáo trình Tâm lý học quản lý

KTM - Tamly 02

Vũ Dũng

 

Đại học Sư Phạm

 

Giáo trình Tâm lí học đại cương

KTM - Tamly 03

Nguyễn Văn Uẩn

 

Đại học Sư Phạm

 

Tâm lý học quản trị kinh doanh

KTM - Tamly 04

Nguyễn Hữu Thụ

 

Đại học Quốc gia

 

 

 

Nguyễn Hữu Thụ

 

ĐH Quốc Gia HN

 

21

Thực tập nghiệp vụ kinh tế (Economics Operations Practice ).

Tài liệu hướng dẫn thực tập nghiệp vụ kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

 

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất

 

22

Thực tập tốt nghiệp (Graduating Practice )

Tài liệu hướng dẫn thực tập và viết đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Mỏ

KTM - HDTN 01

Bộ môn QTDN Mỏ

2015

Đh Mỏ Địa chất