Trong không khí sôi nổi của những ngày đầu năm học 2015-2016, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015” nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Khoa trong năm học 2014-2015, xây dựng phương hướng và hành động cho năm học 2015-2016, đồng thời đóng góp ý kiến cho Bản dự thảo báo cáo tổng kết  Hội nghị cán bộ viên chức của Nhà trường và cử đại biểu Khoa đi dự Hội nghị cán bộ viên chức Trường lần thứ 42.

Đến dự với Hội nghị có các vị Đại biểu:

- Về phía Lãnh đạo Nhà trường và các Phòng, Khoa, Ban:

PGS.TS. Trần Thanh Hải – Phó hiệu trưởng Nhà trường;

PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng – Chủ tịch Công đoàn trường;

ThS. Trần Anh Dũng – Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên;

ThS. Vũ Duy Tấn – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

PGS.TS. Nguyễn Đức Khoát – Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học;

PGS.TS. Đinh Văn Thắng – Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ;

ThS. Dương Tuyết Nhung – Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp;

- Về phía Khoa Kinh tế - QTKD:

            TS. Nguyễn Duy Lạc – Trưởng khoa;

            TS. Nguyễn Văn Bưởi – Phó trưởng khoa;

            TS. Phan Thị Thái – Phó trưởng khoa;

            NGND.PGS.TS. Nhâm Văn Toán – Nguyên trưởng khoa Kinh tế - QTKD;

            Thầy giáo Lại Kim Bảng – Nguyên cán bộ giảng dạy Bộ môn QTDN ĐC-DK;

Cùng toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa.

Mở đầu Hội nghị thay mặt Đoàn chủ tịch, TS. Nguyễn Duy Lạc – Trưởng khoa đọc “Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kinh tế - QTKD năm 2014 – 2015”, Báo cáo đã chỉ ra những thành tích đã đạt được cũng như những tồn hạn chế về các hoạt động của Khoa như: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phong trào văn thể… trong năm học 2014 – 2015, qua đó đề ra những phương hướng hoạt động và nhiệm vụ cho năm học 2015 – 2016.

Tiếp đến, TS. Nguyễn Văn Bưởi – Phó trưởng khoa, Chủ tịch công đoàn khoa đọc “Dự thảo báo cáo tổng kết Hội nghị cán bộ viên lần thứ 42” của Nhà trường.

Sau đó, các Cán bộ viên chức trong Khoa cùng các vị Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện cho các Báo cáo và một số hoạt động của Khoa. Thay mặt Nhà trường PGS.TS. Trần Thanh Hải – Phó hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về thành tích giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức trong Khoa, biểu dương các thành tích mà Khoa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra ưu tiên hàng đầu phải là đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa có chất lượng cao.

Cuối cùng, Hội nghị đã bầu ra 17 đại biểu đại diện cho Khoa đi dự Hội nghị cán bộ viên chức toàn trường lần thứ 42 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 tới đây.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

TS. Nguyễn Duy Lạc - Trưởng khoa Kinh tế - QTKD đọc "Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kinh tế - QTKD năm học 2014 - 2015"

TS. Nguyễn Văn Bưởi - Phó trưởng Khoa Kinh tế - QTKD đọc "Dự thảo báo cáo tổng kết Hội nghị cán bộ viên chức trường lần thứ 42"

PGS.TS. Trần Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

PGS.TS. Đinh Văn Thắng - Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Đặng Huy Thái - Trưởng bộ môn QTDN mỏ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành - CBGD Bộ môn QTDN ĐC - DK phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Lê Thị Thu Hường - CBGD Bộ môn QTDN mỏ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Phạm Kiên Trung - Bí thư Liên chi đoàn Khoa phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Vũ Diệp Anh - CBGD Bộ môn Kinh tế cơ sở phát biểu ý kiến tại Hội nghị