Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 “Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản - The 2nd International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities - EMMA2, diễn ra ngày 15/11/2015 do Trường Đại học Mỏ - Địa Chất tổ chức là đưa các chuyên gia, các nhà học giả từ CHLB Đức, Myanma và các giáo viên của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đi tham quan thực tế hoạt động khoáng sản tại các tổ chức, công ty tại Việt Nam.

(xem chi tiết thông tin về Hội thảo ấn vào đây )

Đoàn đã đưa các chuyên gia tham quan Công ty Cổ phần than Núi Béo -TKV. Tại đây, trong không khí cởi mở được sự đón tiếp chu đáo tận tình của Ban lãnh đạo Công ty, hai bên đã trao đổi, giới thiệu về lịch sử hình thành và chặng đường phát triển công ty, đồng thời hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.  

Sau khi tham quan thực tế hiện trường làm việc của Công ty Cổ phần than Núi Béo, các chuyên gia và học giả tiếp tục hành trình đến Trung tâm An toàn mỏ. Tại đây, các chuyên gia và học giả nước ngoài đã hết sức ấn tượng trước thái độ làm việc nghiêm túc và các thành tựu của Cán bộ Công nhân viên Trung tâm An toàn mỏ. Công nhân ngành mỏ làm việc trong môi trường khó khăn, độc hại và nguy hiểm nhưng luôn được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty.

Sau chuyến làm việc thực tế, Các chuyên gia và học giả bày tỏ mong muốn được tiếp tục có cơ hội tiếp cận, làm việc thực tế với Các công ty, tổ chức trong ngành mỏ Việt Nam và vui mững trước những tín hiệu tốt và cơ hội hợp tác làm việc giữa hai bên. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tham quan thực tế: