Nhóm đề tài TKV thực hiện việc khảo sát và thu thập số liệu tại công ty than Mạo Khê – TKV và công ty than Nam Mẫu – TKV vào ngày 11/07/2016.

Ngày 11/07/2016, đoàn công tác của Ban Tổ chức nhân sự - TKV và Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có buổi làm việc với 2 đơn vị của Tập đoàn là Công ty than Mạo Khê – TKV và Công ty than Nam Mẫu TKV để khảo sát và thu thập số liệu phục vụ cho việc triển khai đề tài NCKH “NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN HẦM LÒ TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV)” Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Duy Lạc.

Chế độ công tác (CĐCT) của doanh nghiệp là những quy định về tổ chức ca làm việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động trong doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ những quy định của Bộ luật lao động. Một CĐCT hợp lý là phải đảm bảo các mục tiêu về tính khả thi, tính an toàn và tính kinh tế.

Thay mặt đoàn công tác TS. Đặng Huy Thái đã trình bày các vấn đề cơ bản của đề tài và các câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Với lần làm việc này, nhóm tập trung vào 4 câu hỏi trọng tâm và muốn lắng nghe ý kiến từ đơn vị đó là:

1. Hiện nay tại công ty có những CĐCT nào?

2. Các CĐCT đang có những ưu nhược điểm gì?

3. Tình hình sử dụng quỹ thời gian của người lao động như thế nào?

4. Các nguyên nhân chưa sử dụng tốt quỹ thời gian lao đông tại đơn vị?

Thông qua các câu hỏi, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản biện từ Lãnh đạo công ty, lãnh đạo các Phòng ban chức năng (Lao động – Tiền lương, Kỹ thuật, An toàn, Cơ điện, Thông gió, Vận tải, v.v….) và các Quản đốc của các phân xưởng Khai thác, phân xưởng Đào lò về CĐCT của đơn vị mình và khẳng định rõ ràng việc lựa chọn CĐCT hợp lý là vô cùng quan trọng đối với đơn vị mình.

 Thay mặt đoàn công tác TS. Đặng Huy Thái gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác, tạo điều kiện tối đa từ phía công ty, đồng thời đoàn cũng đã thống nhất chương trình triển khai tiếp theo trong thời gian sắp tới.

 Một số hình ảnh từ buổi làm việc của đoàn.