Sáng ngày 16/12/2016 tại Phòng họp Sông Công, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Quản lý kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Bích Phượng với Đề tài: "Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn". Buổi bảo vệ đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, sự tham gia cổ vũ của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của NCS.

Luận án là một công trình khoa học đã được NCS thực hiện công phu trong một khoảng thời gian dài học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TS. Vương Huy Hùng và TS. Lê Quang Bính. Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị chi phí và tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất, luận án đã kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than nói chung và Công ty cổ phần Than Cao Sơn nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này trong doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu của NCS trong Luận án được các Nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá rất cao và nhất trí đề nghị Trường đại học Mỏ - Địa chất công nhận học vị Tiến sĩ đối với NCS Nguyễn Thị Bích Phượng.

NCS Nguyễn Thị Bích Phượng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đã bổ sung thêm một tiến sĩ vào đội ngũ khoa học của Bộ môn Kế toán doanh nghiệp và Khoa Kinh tế - QTKD.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ của NCS Nguyễn Thị Bích Phượng: