Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh kính chúc các thế hệ Thầy Cô, các Nhà khoa học, các Cựu sinh viên, các Học viên, Sinh viên trong toàn Khoa cùng gia đình một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng!