Trong hai ngày 19/11 và 20/11/2018, Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp cùng với trường Đại học Ứng dụng Georg Agricola Bochum (CHLB Đức) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản lần thứ 4 (EMMA 4).

 

Là sự kiện khoa học được tổ chức hai năm một lần, hội thảo EMMA 4 do khoa Kinh tế - QTKD chủ trì tổ chức cùng với sự bảo trợ của Hội Giáo sư Mỏ quốc tế (Society of Mining Professors), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Khoáng sản Núi Pháo (Nui Phao Mining)

 

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều nhà khoa học đến từ các quốc gia có ngành công nghiệp mỏ phát triển như CHLB Đức, Australia, Ấn Độ, Brazil, Peru… và các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp Mỏ ở Việt Nam

Các nhà khoa học tham dự hội thảo

Hội thảo đã đề cập đến các chủ đề: Phát triển bền vững trong ngành khai khoáng, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Chính sách tài nguyên thiên nhiên. Các nhà khoa học đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản và đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về phát triển bền vững, bảo vệ mội trường cũng như các mâu thuẫn trong hoạt động khai thác khoáng sản gây ra đối với cộng đồng và tranh luận sôi nổi về các vấn đề này.

Nhà khoa học Peru trình bày báo cáo

Nhà khoa học Ấn Độ đang thảo luận các vấn đề liên quan đến báo cáo

Một phần trong chương trình hôi thảo EMMA đó là chuyến đi thực địa tại Mỏ Đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) vào ngày 20/11/2018. Tại đây, các nhà khoa học cũng trao đổi về điều kiện khai thác, xử lý môi trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Hình ảnh thăm quan mỏ đa kim Núi Pháo

Hội nghị đã thành công tốt đẹp đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Khoa Kinh tế - QTKD; Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các đơn vị khác trong và ngoài nước.