Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung, và sinh viên khoa Kinh tế - QTKD nói riêng, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ 14 năm 2019. Ngày hội việc làm lần thứ 14 được tổ chức trong ngày 31/05/2019 tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Số lượng đơn vị tham gia xét tuyển lên tới 85 doanh nghiệp trong đó có 18 doanh nghiệp tuyển dụng tại đơn vị. Đây là cơ hội rất tốt để các em sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm, lựa chọn cho mình một công việc thích hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh về sự kiện:

Ngày hội việc làm 2019 

Hoạt động văn nghệ khai mạc Ngày hội việc làm 2019

 

Pano giới thiệu các Khoa chuyên ngành

 

Sinh viên tham gia sự kiện Ngày hội việc làm