Thực hiện nội dung Thông báo số 487/TB-MĐC ngày 04/9/2019 về việc triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn Trường danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV năm học 2019-2020 của Khoa Kinh tế - QTKD
Các nhóm sinh viên trong Khoa Kinh tế - QTKD có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học vui lòng liên hệ trực tiếp giáo viên hướng dẫn theo thông tin trên danh mục đề xuất hoặc qua Bộ môn và Khoa chủ quản để hoàn thiện các thủ tục đề xuất đề tài NCKH SV trong năm học 2019-2020.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của sinh viên trong Khoa.

Ghi chú

- Đối tượng tham dự: Sinh viên chính quy trong toàn Trường thuộc 3 năm cuối (K61,K62 và K63)

- Thời gian hoàn thiện đề xuất: từ 18/9/2019-02/10/2019 

Các nhóm sinh viên lấy mẫu Phiếu đề xuất tại Văn phòng Khoa và hoàn thiện theo hướng dẫn của các Giảng viên hướng dẫn đề tài. Sau khi hoàn thiện, các nhóm sinh viên nộp phiếu về Bộ môn hoặc Văn phòng khoa trước ngày 02/10/2019 để Khoa tập hợp và nộp về phòng KHCN.

Danh sách đề xuất các đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (nckhsv2019.pdf)Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019120 kB9