Thực hiện Quyết định số 197-QĐ/MĐC ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Trường đại học Mỏ Địa chất, đồng thời tăng cường đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong Khoa; tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên những câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó định hướng cho sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích, phát triển toàn diện về lối sống và nhân cách; thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng như phát hiện và tuyển chọn những cá nhân xuất sắc tham dự cuộc thi cấp Trường. LCĐ – LCH khoa Kinh tế - QTKD thông báo tới các Chi đoàn sinh viên trong khoa về cuộc thi “Sinh viên HUMG và những câu chuyện về Bác” cấp cơ sở Khoa Kinh tế - QTKD một số nội dung như sau:

1. Đối tượng – Nội dung – Đăng ký – Thời gian:

a. Đối tượng dự thi:

-Tất cả các chi đoàn sinh viên trực thuộc LCĐ khoa Kinh tế - QTKD (Trừ K58 và Cao đẳng K59)

b. Nội dung dự thi:

            - Mỗi Chi đoàn tham gia dự thi 2 phần thi bắt buộc: Kể chuyện về Bác và thể hiện ca khúc về Bác, và 1 phần thi không bắt buộc: Thực hiện video clip “Học tập và làm theo lời Bác”.

c. Đăng ký dự thi:

            - Các chi đoàn gửi nội dung đăng ký dự thi (Bao gồm: tên phần thi, người thực hiện) về Ban chấp hành LCĐ – LCH trước ngày 25/03/2017

d. Thời gian thi:

            - Dự kiến cuộc thi được tổ chức vào ngày 28/03/2017.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: 300.000 đồng

- 01 giải nhì: 200.000 đồng

- 01 giải ba: 100.000 đồng

- 01 giải dành cho phần thi ấn tượng nhất: 100.000 đồng

LCĐ - LCH Khoa Kinh tế - QTKD