NCKH là một quá trình quan sát hiện tượng nhằm phát triển tri thức mới. Do đó, người làm NCKH phải có kiến thức và phương pháp nghiên cứu phù hợp để tiếp cận và giải quyết vấn đề. Với mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về phương pháp NCKH cũng như cách thức trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Câu lạc bộ Nguồn nhân lực – HRC HUMG tổ chức lớp học “Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH) và triển khai các đề tài NCKH sinh viên” cho các bạn sinh viên trong khoa Kinh tế - QTKD.

1. Thông tin chung:

- Giảng viên phụ trách: GV. ThS. Lê Đình Chiều

            - Nội dung:

TT

Nội dung

Thời lượng

Ngày

(1)

Khái quát về nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học

1 buổi

31/03/2017

(2)

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu khoa học

1 buổi

31/03/2017

(3)

Cách thức trình bày kết quả nghiên cứu

1 buổi

01/04/2017

2. Thành phần:

Nhóm trưởng hoặc đại điện các nhóm tham gia NCKH sinh viên năm 2017 của Khoa Kinh tế - QTKD (bắt buộc) và những sinh viên có quan tâm.

3. Thời gian khai giảng và địa điểm:

            - Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2017 (Thứ 6)

            - Địa điểm: Phòng thực nghiệm Quản trị kinh doanh – tầng 5 nhà C 12 tầng/

Mọi thông tin vui lòng liên hệ về bạn Phạm Doãn Huy, sđt: 0169.737.3243

Trân trọng thông báo./.