Dựa trên Quỹ học bổng phân bổ cho Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa đã tiến hành điều chỉnh lại theo quy định về hạn mức phân bổ học bổng cho từng khóa (có QĐ kèm theo) và cập nhật danh sách sinh viên dự kiến xét học bổng như sau (file excel)

Lưu ý: Các em sinh viên thuộc diện được xét KHEN THƯỞNG SINH VIÊN XUẤT SẮC có điểm rèn luyện trên 90 điểm phải gửi cho thầy minh chứng kèm theo. Hạn nộp chậm nhất đến ngày 3/10/2017. Các em sinh viên chậm trễ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (DSkhenthuonghocbong.xls)DSkhenthuonghocbong.xls1062 kB25
Download this file (Phan bo hoc bong cua HK2 (16-17).doc)Phan bo hoc bong cua HK2 (16-17).doc478 kB22