PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC SINH HOẠT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG CHÍNH QUY TỪ K57 ĐẾN K60

Thời gian: Ngày 4/9/2016

           

STT

Lớp

Sĩ số

Tiết sinh hoạt

Giảng đường

CB trực

1

QTKD A K58

51

1,2,3,4,5

HNBG101

Nguyễn Đức Thắng

2

QTKD B K58

50

1,2,3,4,5

HNBG102

Nguyễn Thu Hà

3

QTKD C K58

50

1,2,3,4,5

HNBG103

Nguyễn Thị Hường

4

Kế toán A K58

63

1,2,3,4,5

HNBG104

Nguyễn Tiến Hưng

5

Kế toán B K58

69

1,2,3,4,5

HNBG105

Nguyễn Thị Minh Thu

6

Kế toán C K58

65

1,2,3,4,5

HNBG106

Phạm Thu Hương

7

Kế toán D K58

60

1,2,3,4,5

HNBG107

Dương Thị Nhàn

8

Kế toán G K58

66

1,2,3,4,5

HNBG108

Vũ Ngọc Thịnh

9

QTKD A K59

32

6,7,8,9,10

HNBG101

Lê Thị Thu Hường

10

QTKD B K59

34

6,7,8,9,10

HNBG102

Phan Thị Thùy Linh

11

QTKD C K59

36

6,7,8,9,10

HNBG103

Phạm Kiên Trung

12

Kế toán A K59

51

6,7,8,9,10

HNBG104

Phạm Minh Hải

13

Kế toán B K59

54

6,7,8,9,10

HNBG105

Nguyễn Huyền Trang

14

Kế toán C K59

49

6,7,8,9,10

HNBG106

Lê Thị Thu Hồng

15

Kế toán D K59

45

6,7,8,9,10

HNBG107

Phan Minh Quang

16

Tài chính công K59

43

6,7,8,9,10

HNBG108

Vũ Diệp Anh

17

Cao đẳng Kinh tế K59

31

6,7,8,9,10

HNBG201

Vũ Thị Hiền

18

Kinh tế dầu K60

36

1,2,3,4,5

HNBG202

Kim Mạnh Tuấn

19

QTKD A K60

43

1,2,3,4,5

HNBG203

Nguyễn Văn Thưởng

20

QTKD B K60

45

1,2,3,4,5

HNBG204

Lê Văn Chiến

21

QTKD C K60

44

1,2,3,4,5

HNBG205

Phạm Ngọc Tuấn

22

Kế toán A K60

60

1,2,3,4,5

HNBG206

Phạm Thu Trang

23

Kế toán B K60

57

1,2,3,4,5

HNBG301

Phí Mạnh Cường

24

Kế toán C K60

57

1,2,3,4,5

HNBG302

Nguyễn Thị Bích Phượng

25

Kinh tế Mỏ K60

37

1,2,3,4,5

HNBG303

Lê Đình Chiều

26

Tài chính công K60

38

1,2,3,4,5

HNBG304

Nguyễn Thị Ngọc Anh

27

Cao đẳng Kinh tế K60

16

1,2,3,4,5

HNBG305

Nguyễn Thanh Thảo

28

LT Kinh tế K60

47

1,2,3,4,5

HNBG306

Nguyễn Thục Anh

Chú ý: Các thầy cô nhớ đi trực sinh hoạt lớp đúng giờ. Các thầy cô đổi lịch cho nhau thì phải báo cáo cho đồng chí Chiều.