Kính mời Thầy cô và các bạn sinh viên đến dự Lễ kỷ niệm ngày "Nhà giáo Việt Nam 20-11" do Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức.

Thời gian: 10h00 ngày 20/11 (thứ 6).

Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế - QTKD, phòng 12.08 nhà C12 tầng.