Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2015

Thời gian: 13h00 ngày 18/9/2014
Địa điểm:  Bộ môn KTCS
Đề nghị các đồng chí trong Chi đoàn có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức khoa năm học 2013 - 2014

Thời gian: 8h30 ngày 15/10/2014
Địa điểm:  Văn phòng khoa Kinh tế
Kính mời các thầy cô giáo tham dự đầy đủ và đúng giờ!

Chi đoàn cán bộ Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức họp vào lúc 10h ngày 14/11/2014
Địa điểm: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
Nội dung:Tổng kết các hoạt động trong thời gian vừa qua và triển khai các công việc trong thời gian sắp tới.
Đề nghị các đ/c trong Chi đoàn có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Đại hội toàn thể Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Thời gian: 8h00 ngày 24/03/2015 (thứ Ba)

Địa điểm: Văn phòng Khoa

Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Khoa

Yêu cầu: Các đ/c Đảng viên tham dự đầy đủ, đúng giờ, trang phục chỉnh tề, biểu quyết bằng thẻ Đảng, hát Quốc ca và Quốc tế ca