INTERNATIONAL CONFERENCES ON

EARTH SCIENCES AND

SUSTAINABLE GEO-RESOURCES DEVELOPMENT

-ESASGD 2016-

Hanoi, 14-15 November 2016

Kính gửi: Các tác giả, các Nhà khoa học trong và ngoài nước và Đại biểu quan tâm.

Để chuẩn bị chương trình đón tiếp cho Hội nghị của Phân ban EMMA diễn ra vào ngày 14-15/11/2016. Ban thư ký kính gửi tới các tác giả, các Nhà khoa học và Đại biểu quan tâm phiếu đăng ký tham dự Hội nghị “REGISTRATION FORM”. Các Đại biểu vui lòng điền theo mẫu và gửi về cho Ban thư ký trước ngày 29/10 (Thứ 7).

Do số lượng Tuyển tập toàn văn (Proceedings) cần đăng ký trước, do đó Ban thư ký rất mong nhận được thông tin phản hồi sớm từ các tác giả, các Nhà khoa học và Đại biểu quan tâm. Ngoài ra, kế hoạch field trip của Hội nghị được gửi kèm theo dưới đây, các tác giả có nhu cầu xin liên hệ.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (ESASGD_Registration.doc)ESASGD_Registration.doc87 kB33
Download this file (ESASGD_Registration.pdf)ESASGD_Registration.pdf127 kB37