Căn cứ quyết định số 504/QĐ-MĐC của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên lần thứ 30, Khoa Kinh tế - QTKD thông báo tới các Thầy Cô giáo và toàn thể các em Sinh viên trong Khoa về thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

+ Thời gian: 7h45 – 17h00 ngày 5/5/2017 (Khai mạc lúc 7h45 tại phòng học D1-1)

+ Địa điểm: Phòng học D1-1 và D2-1

Các nhóm sinh viên tham gia NCKH gửi silde báo cáo về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 12h00 ngày 4/5/2017in 03 bản slide gửi về cho các thành viên hội đồng đánh giá trước khi lên báo cáo (Cần thông tin liên hệ SĐT: 0984033076 - Thầy Chiến)

Yêu cầu tất cả các em sinh viên hệ chính quy của Khoa (từ khóa 58 đến khóa 61) tham gia đầy đủ và đúng giờ!

Lưu ý: Khóa 58 và 60 tập trung tại D2-1, khóa 59 và 61 tập trung tại D1-1