Thực hiện công văn số 555/Kh-MĐC của trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018, căn cứ vào danh sách triệu tập sinh viên kèm theo Công văn số 563/MĐC-CTSV, thành phần sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD tham dự lễ Khai giảng cụ thể như sau:

+ Toàn thể lớp trưởng các lớp quản lý sinh viên

+ 02 Sinh viên là đại diên Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi họi sinh viên của Khoa gồm: Nguyễn Thu Hà (Lớp QTKD mỏ K60 - Phó bí thư LCĐ), Nguyễn Thanh Hảo (Lớp QTKD dầu khí K60 - UV BCH LCĐ)

+ 05 Sinh viên K62 có điểm đầu vào cao nhất gồm: (Đỗ Thị Thanh Tâm - Lớp Kinh tế A K62, Lê Thị Thu Hà - Lớp Kinh tế C K62, Lê Đình Điệp - Lớp Kinh tế A K62, Vũ Thị Thúy Ngân - Lớp Kinh tế C K62 và Hoàng Thị Bân - Lớp Kinh tế C K62)

+ 01 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất năm học 2016 - 2017 trong Khoa: Nguyễn Thị Thu Thảo (MSSV: 1424010180)

Đề nghị tất cả lớp trưởng các lớp sinh viên và các sinh viên có tên trong danh danh sách trên tuân thủ nghiêm chỉnh thông báo triệu tập này, nếu vi phạm sẽ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Công văn thông báo triệu tập sinh viên tham gia Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Nhà trường (Công văn số 563/MĐC-CTSV) thay cho giấy xin phép nghỉ học, sinh viên cần có thể tải về từ file đính kèm.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (563_CTSV_20170912101130.PDF)563_CTSV_20170912101130.PDF3281 kB15