Căn cứ thông báo số 558/TB-MĐC ngày 11 tháng 9 năm 2017 về việc Tổ chức thi Olympic cấp Trường năm học 2017 – 2018, Khoa Kinh tế - QTKD thông báo tới toàn thể các em sinh viên trong Khoa về kế hoạch tổ chức và cách thức đăng ký thi Olympic cấp Trường năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Các môn thi nằm trong chương trình thi:

Đại số, Giải tích, Vật lý, Hóa học, Tin học, Cơ lý thuyết, Hình họa, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Chi tiết máy, Tiếng Anh (K59+K60; K61; K62), Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức thi:

            Ngày 21 tháng 01 năm 2018 (Chủ nhật) đồng thời tại hai địa điểm Hà Nội và Vũng Tàu

3. Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đối với sinh viên đã có kết quả thi ở các học kỳ trước: điểm thi môn học đăng ký dự thi học kỳ gần nhất phải đạt điểm B trở lên;

- Đối với sinh viên chưa có kết quả thi môn học đăng ký dự thi, nếu xét thấy đầy đủ năng lực sinh viên có thể đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường

4. Cách thức đăng ký: Mỗi sinh viên được đăng ký dự thi tối đa 02 môn trong số các môn thi trên

- Sinh viên đăng ký dự thi (theo cá nhân hoặc theo lớp) tại Văn phòng Đoàn TNCS HCM (tầng 1 nhà F) hoặc đăng ký với đ/c Hà theo số điện thoại: 01672981610

- Thời hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Khoa Kinh tế - QTKD trân trọng thông báo!

Chi tiết về Thông báo của Trường vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (558_KHQT_20170911144611.pdf)558_KHQT_20170911144611.pdf1189 kB17