Thực hiện kế hoạch công tác năm học của Nhà trường, Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30 – 16h00 ngày 04/10/2017 (thứ 4)

Địa điểm: Hội trường 300

Thành phần:

+ Sinh viên trong diện khen thưởng bao gồm: sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc, 02 sinh viên K62 có điểm đầu vào cao nhất, và sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động Đoàn và phong trào Văn - Thể; (Có danh sách kèm theo)

+ Sinh viên là cán bộ của các lớp sinh viên (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư);

+ Sinh viên là Ủy viên ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội.

+ Các lớp sinh viên K62 (Mỗi lớp 50 sinh viên).

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc thành phần tham dự Lễ tổng kết trên tuân thủ nghiêm chỉnh thông báo triệu tập này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Khoa đã làm giấy xin phép nghỉ học, nếu sinh viên nào cần có thể liên hệ với đ/c Hà (SĐT 01672981610).

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (DS_khen_thuong_SV_nam_hoc_2016_17.xls)DS_khen_thuong_SV_nam_hoc_2016_17.xls63 kB20