Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017 – 2018, Nhà trường triệu tập sinh viên tham gia Hội nghị đối thoại giữa Sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường, cụ thể như sau:

+ Thành phần: Lớp trưởng hoặc Bí thư và 01 sinh viên là thành viên của lớp

+ Thời gian: 8h00 thứ 5 ngày 12 tháng 10 năm 2017

+ Địa điểm: Hội trường 300

Đề nghị tất cả Lớp trưởng các lớp sinh viên tuân thủ nghiêm chỉnh thông báo triệu tập này, những sinh viên nào vi phạm sẽ bị xử lý kỉ luật theo quy định hiện hành.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm và có thể sử dụng thông báo này để thay cho giấy xin phép nghỉ học.

Lưu ý: Khoa yêu cầu Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên tham dự Hội nghị trên và gửi về Văn phòng Khoa trước 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (619_CTSV_20171007131918.PDF)619_CTSV_20171007131918.PDF610 kB16