Xã hội hiện đại không thể không nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển. Hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay cực kỳ rộng lớn, và sôi động. Chỉ ở Việt Nam đã có hơn hàng trăm ngàn doanh nghiệp hoạt động.

Tài liệu những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015: http://edu.net.vn/media/. Các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trường ĐH, CĐ và phụ huynh, học sinh thường xuyên theo dõi Website này để cập nhật thông tin về tình hình tài liệu. Hiện nay Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cập nhật vào cơ sở dữ liệu tuyển sinh tại Website: http://thituyensinh.vn để thí sinh có thể tìm trường, tìm ngành, tìm hội đồng thi, .... một cách thuận tiện, dễ dàng.