Các Bộ Môn

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất- Dầu khí

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất- Dầu khí
Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Địa chất – Dầu khí có tiền thân từ tổ kinh tế Kinh tế mỏ -địa chất thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập năm 1965. ..

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp mỏ có tiền thân là nhóm chuyên môn Kinh tế Mỏ, thuộc Khoa Kỹ sư kinh tế Trường Đại học Bách khoa Hà Nội...

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
Bộ môn Kế toán doanh nghiệp được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2003 theo Quyết định số 362/2003/QĐ-MĐC-TCCB của trường Đại học Mỏ - Địa chấ...

Bộ môn Kinh tế cơ sở

Bộ môn Kinh tế cơ sở
Bộ môn ra đời đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa và nhu cầu phát triển của các chuyên ngành đào tạo, là tiền đề để thành lập khoa Kinh tế - QTKD...
1